Foundation Findings - Jakość życia na obszarach miejskich i wiejskich Europy

Foundation Findings
Opublikowane
10 Listopad 2014
Formats and languages
  • PDF

Podsumowanie

Niniejszy informator polityczny skupia się na ustaleniach dotyczących określonego zagadnienia w ramach europejskiego badania jakości życia (EQLS) o istotnym znaczeniu z punktu widzenia polityki. Wyniki analizy powyższych danych przedstawiono w połączeniu z danymi uzyskanymi w ramach innych projektów Eurofound w celu sformułowania szeregu wskazówek dotyczących polityki. W niniejszym dokumencie skoncentrowano się na różnicach w jakości życia pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi w Europie.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz