Foundation Findings - Jakość życia na obszarach miejskich i wiejskich Europy

Foundation Findings
Opublikowane
10 Listopad 2014
pdf
Formats and languages
  • Pobierz
Autor/autorzy: 
Dubois, Hans; Ludwinek, Anna

Podsumowanie

Niniejszy informator polityczny skupia się na ustaleniach dotyczących określonego zagadnienia w ramach europejskiego badania jakości życia (EQLS) o istotnym znaczeniu z punktu widzenia polityki. Wyniki analizy powyższych danych przedstawiono w połączeniu z danymi uzyskanymi w ramach innych projekRead more

Niniejszy informator polityczny skupia się na ustaleniach dotyczących określonego zagadnienia w ramach europejskiego badania jakości życia (EQLS) o istotnym znaczeniu z punktu widzenia polityki. Wyniki analizy powyższych danych przedstawiono w połączeniu z danymi uzyskanymi w ramach innych projektów Eurofound w celu sformułowania szeregu wskazówek dotyczących polityki. W niniejszym dokumencie skoncentrowano się na różnicach w jakości życia pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi w Europie.

Read less

Formats and languages

  • Pobierz

Part of the series

  • European Quality of Life Surveys

    The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz