Foundation Findings - Jakość życia na obszarach miejskich i wiejskich Europy

Foundation Findings
Opublikowane
10 Listopad 2014
Formats and languages
 • PDF

Podsumowanie

Niniejszy informator polityczny skupia się na ustaleniach dotyczących określonego zagadnienia w ramach europejskiego badania jakości życia (EQLS) o istotnym znaczeniu z punktu widzenia polityki. Wyniki analizy powyższych danych przedstawiono w połączeniu z danymi uzyskanymi w ramach innych projektów Eurofound w celu sformułowania szeregu wskazówek dotyczących polityki. W niniejszym dokumencie skoncentrowano się na różnicach w jakości życia pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi w Europie.

 • Full report

  Number of Pages: 
  28
  Reference No: 
  EF1451
  ISBN: 
  978-92-897-1221-7
  Catalogue: 
  TJ-FF-14-017-EN-C
  DOI: 
  10.2806/71499
  Catalogue info

  Foundation Findings - Jakość życia na obszarach miejskich i wiejskich Europy

  Niniejszy informator polityczny skupia się na ustaleniach dotyczących określonego zagadnienia w ramach europejskiego badania jakości życia (EQLS) o istotnym znaczeniu z punktu widzenia polityki. Wyniki analizy powyższych danych przedstawiono w połączeniu z danymi uzyskanymi w ramach innych projektów Eurofound w celu sformułowania szeregu wskazówek dotyczących polityki. W niniejszym dokumencie skoncentrowano się na różnicach w jakości życia pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi w Europie.

  Available formats

  • Download full reportPDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz