Foundation Findings: Sytuacja społeczna młodych ludzi w Europie

W niniejszym zarysie kierunków polityki przedstawiono ustalenia dotyczące konkretnego tematu, szczególnie interesującego z punktu widzenia polityki, poczynione w ramach przeprowadzonego przez Eurofound Europejskiego badania jakości życia (EQLS). Połączono wyniki analizy tych danych wraz z dowodami z innych projektów Eurofound w celu sformułowania szeregu wskazówek dotyczących polityki. Głównym tematem tego zarysu kierunków polityki jest jakość życia młodych ludzi w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem takich wymiarów, jak: warunki mieszkaniowe, wykluczenie społeczne, relacje i źródła wsparcia, a także udział w życiu społecznym i w działalności społecznej/kulturalnej.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz