Foundation Findings: Sytuacja społeczna młodych ludzi w Europie

Foundation Findings
Opublikowane
01 Kwiecień 2014
Formats and languages
 • PDF

Podsumowanie

W niniejszym zarysie kierunków polityki przedstawiono ustalenia dotyczące konkretnego tematu, szczególnie interesującego z punktu widzenia polityki, poczynione w ramach przeprowadzonego przez Eurofound Europejskiego badania jakości życia (EQLS). Połączono wyniki analizy tych danych wraz z dowodami z innych projektów Eurofound w celu sformułowania szeregu wskazówek dotyczących polityki. Głównym tematem tego zarysu kierunków polityki jest jakość życia młodych ludzi w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem takich wymiarów, jak: warunki mieszkaniowe, wykluczenie społeczne, relacje i źródła wsparcia, a także udział w życiu społecznym i w działalności społecznej/kulturalnej.

 • Full report

  Reference No: 
  ef1404
  ISBN: 
  978-92-897-1147-0
  Catalogue: 
  TJ-FF-14-016-EN-C
  DOI: 
  10.2806/53038
  Catalogue info

  Foundation Findings: Sytuacja społeczna młodych ludzi w Europie

  This policy brief highlights findings on a specific topic from Eurofound’s European Quality of Life Survey (EQLS) that is of particular interest from a policy perspective. It brings results of the analysis of these data together with evidence from other Eurofound projects to formulate a number of policy pointers. The focus of this policy brief is the quality of life of young people in Europe, focusing on dimensions such as living arrangements, social exclusion, relationships and sources of support, as well as participation in society and social/cultural activities.

  Available formats

  • Download full reportPDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz