Foundation Findings: Sytuacja społeczna młodych ludzi w Europie

Foundation Findings
Opublikowane
1 Kwiecień 2014
pdf
Formats and languages
 • Pobierz

Podsumowanie

W niniejszym zarysie kierunków polityki przedstawiono ustalenia dotyczące konkretnego tematu, szczególnie interesującego z punktu widzenia polityki, poczynione w ramach przeprowadzonego przez Eurofound Europejskiego badania jakości życia (EQLS). Połączono wyniki analizy tych danych wraz z dowodamRead more

W niniejszym zarysie kierunków polityki przedstawiono ustalenia dotyczące konkretnego tematu, szczególnie interesującego z punktu widzenia polityki, poczynione w ramach przeprowadzonego przez Eurofound Europejskiego badania jakości życia (EQLS). Połączono wyniki analizy tych danych wraz z dowodami z innych projektów Eurofound w celu sformułowania szeregu wskazówek dotyczących polityki. Głównym tematem tego zarysu kierunków polityki jest jakość życia młodych ludzi w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem takich wymiarów, jak: warunki mieszkaniowe, wykluczenie społeczne, relacje i źródła wsparcia, a także udział w życiu społecznym i w działalności społecznej/kulturalnej.

Read less

Formats and languages

 • Pobierz
 • Sprawozdanie

  Nr referencyjny: 
  ef1404
  ISBN: 
  978-92-897-1147-0
  Nr katalogowy: 
  TJ-FF-14-016-EN-C
  DOI: 
  10.2806/53038
  Catalogue info

  Foundation Findings: Sytuacja społeczna młodych ludzi w Europie

  This policy brief highlights findings on a specific topic from Eurofound’s European Quality of Life Survey (EQLS) that is of particular interest from a policy perspective. It brings results of the analysis of these data together with evidence from other Eurofound projects to formulate a number of policy pointers. The focus of this policy brief is the quality of life of young people in Europe, focusing on dimensions such as living arrangements, social exclusion, relationships and sources of support, as well as participation in society and social/cultural activities.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz

Part of the series

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz