Foundation Findings: Preferencje dotyczące pracy po 50. roku życia

Foundation Findings
Opublikowane
14 Czerwiec 2014
pdf
Formats and languages
  • Pobierz

Podsumowanie

W niniejszym zarysie kierunków polityki przedstawiono ustalenia dotyczące konkretnego tematu, szczególnie interesującego z punktu widzenia polityki, poczynione w ramach przeprowadzonego przez Eurofound Europejskiego badania jakości życia (EQLS). Połączono wyniki analizy tych danych z dowodami z iRead more

W niniejszym zarysie kierunków polityki przedstawiono ustalenia dotyczące konkretnego tematu, szczególnie interesującego z punktu widzenia polityki, poczynione w ramach przeprowadzonego przez Eurofound Europejskiego badania jakości życia (EQLS). Połączono wyniki analizy tych danych z dowodami z innych projektów Eurofound w celu sformułowania szeregu wskazówek dotyczących polityki. Niniejszy zarys kierunków polityki poświęcony jest preferencjom osób w wieku 50 lat i starszym w odniesieniu do tygodniowego czasu pracy.

Read less

Formats and languages

  • Pobierz

Part of the series

  • European Quality of Life Survey 2012

    Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz