Foundation Findings: Preferencje dotyczące pracy po 50. roku życia

Foundation Findings
Opublikowane
14 Czerwiec 2014
Formats and languages
  • PDF

Podsumowanie

W niniejszym zarysie kierunków polityki przedstawiono ustalenia dotyczące konkretnego tematu, szczególnie interesującego z punktu widzenia polityki, poczynione w ramach przeprowadzonego przez Eurofound Europejskiego badania jakości życia (EQLS). Połączono wyniki analizy tych danych z dowodami z innych projektów Eurofound w celu sformułowania szeregu wskazówek dotyczących polityki. Niniejszy zarys kierunków polityki poświęcony jest preferencjom osób w wieku 50 lat i starszym w odniesieniu do tygodniowego czasu pracy.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz