Foundation Focus - Pusto w portfelu? Płace i dochody pod presją

Niniejszy numer Foundation Focus poświęcony jest kwestiom płac i dochodów w Europie w obliczu utrzymujących się trudnych warunków gospodarczych. Na przykład jakich problemów doświadczają zwykli ludzie? Którzy pracownicy najdotkliwiej odczuwają skutki cięć płacowych? Czy obniżanie wynagrodzeń to najlepsza droga do poprawy konkurencyjności? Ilu Europejczyków wraca do pracy po przejściu na emeryturę ze względu na obciążenie systemów emerytalnych? Kraje europejskie na szeroką skalę stosują mechanizm ustalania wynagrodzeń w oparciu o układy zbiorowe; czy realna płaca odpowiada uzgodnieniom osiągniętym w ramach dialogu społecznego, czy też kształtuje się na wyższym poziomie? I jakie skutki niosłaby europejska płaca minimalna? To tylko niektóre z pytań poruszonych w niniejszym numerze.
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz