Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

Report
Opublikowane
23 Wrzesień 2008
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 25 languages
Pobierz

Podsumowanie

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discusRead more

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.
Catalogue no: TJ-30-08-456-EN-C

 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Nr referencyjny: 
  ef0836
  Catalogue info

  Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

  In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  ef0866
  Catalogue info

  Warunki pracy w Unii Europejskiej: bezpieczeństwo oraz możliwości zatrudnienia - Streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Po przeprowadzeniu badania w 2005 r. Eurofound dokonał szczegółowej analizy ustaleń dotyczących głównych obszarów związanych z warunkami pracy w UE. Jednym z takich obszarów była pewność i ożliwości zatrudnienia (flexicurity) oraz jej dalekosiężne implikacje dla społeczeństwa i rynku pracy jako całości. Do zbadania flexicurity wykorzystano cztery wskaźniki: obiektywną niepewność zatrudnienia, subiektywną niepewność zatrudnienia, możliwości zatrudnienia i podatność na zagrożenia. W niniejszej broszurze podsumowano główne wyzwania stwarzane przez flexicurity oraz zaprezentowano skrótowo główne wyniki badania.


  Dostępne do pobrania w 25 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz