Working conditions of an ageing workforce

Report
Opublikowane
21 Wrzesień 2008
Formaty
 • Download full reportPDF

Podsumowanie

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef0817
  Catalogue: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0857
  Catalogue info

  Warunki pracy starzejących się pracowników - Streszczenie

  Authors: 
  Eurofound
  Po przeprowadzeniu badania w 2005 r. Eurofound dokonał szczegółowej analizy ustaleń dotyczących głównych obszarów związanych z warunkami pracy w UE. Jednym z takich obszarów było starzenie się pracowników oraz dalekosiężne implikacje tego zjawiska dla społeczeństwa i rynku pracy jako całości. Badanie skupiło się na czterech czynnikach kluczowych w kształtowaniu struktury wiekowej osób pracujących w Europie: zapewnianiu rozwoju zawodowego i bezpieczeństwa zatrudnienia, utrzymywaniu i promowaniu dobrego stanu zdrowia i samopoczucia pracowników, rozwijaniu umiejętności i kwalifikacji oraz godzeniu życia zawodowego z prywatnym. W niniejszej broszurze podsumowano główne wyzwania wynikające ze starzenia się pracowników oraz zaprezentowano skrótowo główne wyniki badania.  Pobierz PDF: PL (pdf 49.38 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz