Working conditions of an ageing workforce

Report
Opublikowane
21 Wrzesień 2008
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 25 languages
Pobierz

Podsumowanie

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findiRead more

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Nr referencyjny: 
  ef0817
  Nr katalogowy: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  ef0857
  Catalogue info

  Warunki pracy starzejących się pracowników - Streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Po przeprowadzeniu badania w 2005 r. Eurofound dokonał szczegółowej analizy ustaleń dotyczących głównych obszarów związanych z warunkami pracy w UE. Jednym z takich obszarów było starzenie się pracowników oraz dalekosiężne implikacje tego zjawiska dla społeczeństwa i rynku pracy jako całości. Badanie skupiło się na czterech czynnikach kluczowych w kształtowaniu struktury wiekowej osób pracujących w Europie: zapewnianiu rozwoju zawodowego i bezpieczeństwa zatrudnienia, utrzymywaniu i promowaniu dobrego stanu zdrowia i samopoczucia pracowników, rozwijaniu umiejętności i kwalifikacji oraz godzeniu życia zawodowego z prywatnym. W niniejszej broszurze podsumowano główne wyzwania wynikające ze starzenia się pracowników oraz zaprezentowano skrótowo główne wyniki badania.


  Dostępne do pobrania w 25 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz