Social dialogue, working time arrangements and work–life balance in European companies

Report
Uaktualniono
19 Styczeń 2010
Opublikowane
08 Grudzień 2009
Formaty
 • Download full reportPDF

Podsumowanie

Working time policies, although designed within the national and sectoral framework and the boundaries of institutional regulations, are fine-tuned and implemented at the level of each company, taking account of the environment in which the company operates and the workforce it is employing. Hence, companies have placed more importance on working time organisation in recent years. In light of this, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions launched in 2004 its first Establishment Survey on Working Time and Work–Life Balance (ESWT), covering a large array of working time arrangements such as flexible working hours, overtime, part-time work, work at unusual hours, childcare leave or other forms of long-term leave, and phased or early retirement. 

 • Report

  Reference No: 
  ef0938
  Catalogue info

  Social dialogue, working time arrangements and work–life balance in European companies

  Working time policies, although designed within the national and sectoral framework and the boundaries of institutional regulations, are fine-tuned and implemented at the level of each company, taking account of the environment in which the company operates and the workforce it is employing. Hence, companies have placed more importance on working time organisation in recent years. In light of this, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions launched in 2004 its first Establishment Survey on Working Time and Work–Life Balance (ESWT), covering a large array of working time arrangements such as flexible working hours, overtime, part-time work, work at unusual hours, childcare leave or other forms of long-term leave, and phased or early retirement.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef09381
  Catalogue info

  Dialog społeczny, czas pracy i równowaga między pracą a życiem prywatnym w przedsiębiorstwach europejskich - Streszczenie

  Authors: 
  Eurofound
  Badanie (ESWT) przeprowadzono w 21 państwach europejskich: 15 „starych” państwach członkowskich UE oraz 6 nowych państwach członkowskich: w Czechach, na Cyprze, na Węgrzech, na Łotwie, w Polsce i w Słowenii. W ponad 21 tysiącach podmiotów w sektorze prywatnym i publicznym przeprowadzono ankiety wśród kierowników ds. kadrowych oraz przedstawicieli pracowników – o ile tacy istnieli – dotyczące ustaleń w zakresie czasu pracy oraz równowagi między pracą a życiem prywatnym. Wyniki tych badań dają niepowtarzalny obraz obecnych w przedsiębiorstwach całej Europy różnych form dialogu społecznego, ustaleń w zakresie czasu pracy oraz rozwiązań zachęcających do zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym.  Pobierz PDF: PL (pdf 42.83 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz