Working conditions in the European Union: Working time and work intensity

Report
Uaktualniono
16 Grudzień 2009
Opublikowane
28 Październik 2009
Formaty
 • Download full reportPDF

Podsumowanie

This report outlines the current situation regarding work intensity, indicating a clear link between work intensity and poor working conditions, both physical and psychological. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. The analysis reveals sharp variations between different Member States in relation to working hours and the associated gender gap, and points to the huge costs both for workers and companies arising from high work intensity. 

 • Full report

  Reference No: 
  ef0927
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: Working time and work intensity

  This report outlines the current situation regarding work intensity, indicating a clear link between work intensity and poor working conditions, both physical and psychological. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. The analysis reveals sharp variations between different Member States in relation to working hours and the associated gender gap, and points to the huge costs both for workers and companies arising from high work intensity.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef09271
  Catalogue info

  Warunki pracy w Unii Europejskiej: Czas pracy i intensywność pracy - Streszczenie

  Authors: 
  Eurofound
  Czwarte Europejskie badanie warunków pracy (EWCS), przeprowadzone w 2005 r. przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), dotyczy istotnych zagadnień programu polityki Unii Europejskiej w zakresie zatrudnienia. Jednym z analizowanych obszarów był czas pracy I intensywność pracy oraz ich implikacje dla społeczeństwa i rynku pracy jako całości. W badaniu analizowano charakter intensywności pracy oraz sposoby jej pomiaru. Wyniki badań pokazały, że istnieje silna zależność między intensywnością pracy a złymi warunkami pracy, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychologicznym.  Pobierz PDF: PL (pdf 54.07 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz