Drugie europejskie badanie jakości życia: Życie rodzinne i praca

Report
Opublikowane
22 Sierpień 2011
pdf
Formats and languages
Executive summary in 25 languages
Pobierz

Podsumowanie

W sprawozdaniu przeanalizowano zagadnienie życia rodzinnego i zawodowego w Europie, badając możliwości osiągnięcia lepszej równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Nacisk na większą elastyczność pod względem statusu zatrudnienia (mniej miejscRead more
W sprawozdaniu przeanalizowano zagadnienie życia rodzinnego i zawodowego w Europie, badając możliwości osiągnięcia lepszej równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Nacisk na większą elastyczność pod względem statusu zatrudnienia (mniej miejsc pracy pełnoetatowych i o długotrwałym charakterze zatrudnienia), godzin pracy (godziny niestandardowe, praca bardziej intensywna) i mobilności, a także rosnąca niepewność co do zatrudnienia i kariery zawodowej dotyczą w szczególności kobiet i przyczyniają się do powstawania napięć między życiem zawodowym i rodzinnym. W sprawozdaniu analizowane są te napięcia oraz badany jest kontekst różnych ram instytucjonalnych, struktury rynku pracy i czynniki kulturowe. Wszystkie te zagadnienia mają duże znaczenie dla godzenia pracy z życiem rodzinnym w dzisiejszym społeczeństwie.


Read less

Formats and languages

 • Sprawozdanie

  Nr referencyjny: 
  ef1002
  Catalogue info

  Drugie europejskie badanie jakości życia: Życie rodzinne i praca

  W sprawozdaniu przeanalizowano zagadnienie życia rodzinnego i zawodowego w Europie, badając możliwości osiągnięcia lepszej równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Nacisk na większą elastyczność pod względem statusu zatrudnienia (mniej miejsc pracy pełnoetatowych i o długotrwałym charakterze zatrudnienia), godzin pracy (godziny niestandardowe, praca bardziej intensywna) i mobilności, a także rosnąca niepewność co do zatrudnienia i kariery zawodowej dotyczą w szczególności kobiet i przyczyniają się do powstawania napięć między życiem zawodowym i rodzinnym. W sprawozdaniu analizowane są te napięcia oraz badany jest kontekst różnych ram instytucjonalnych, struktury rynku pracy i czynniki kulturowe. Wszystkie te zagadnienia mają duże znaczenie dla godzenia pracy z życiem rodzinnym w dzisiejszym społeczeństwie.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef10021
  Catalogue info

  Drugie Europejskie Badanie Jakości Życia: Życie rodzinne i praca - Streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  W sprawozdaniu przeanalizowano zagadnienie życia rodzinnego i zawodowego w Europie, badając możliwości osiągnięcia lepszej równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Nacisk na większą elastyczność pod względem statusu zatrudnienia (mniej miejsc pracy na dłuższy okres oraz na pełen etat), godzin pracy (godziny niestandardowe, praca bardziej intensywna) i mobilności, a także rosnąca niepewność co do zatrudnienia i kariery zawodowej dotykają w szczególności kobiet i przyczyniają się do powstawania napięć między życiem zawodowym i rodzinnym.


  Dostępne do pobrania w 25 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz