Second European Quality of Life Survey: Subjective well-being in Europe

Report
Uaktualniono
11 Kwiecień 2010
Opublikowane
10 Marzec 2010
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 25 languages
Pobierz

Podsumowanie

What are the factors that give rise to a feeling of satisfaction with one’s life and do these vary from country to country across Europe? This report explores the role of different aspects of an individual’s life – such as income, age, employment, marital status and health – in shaping the qualitRead more

What are the factors that give rise to a feeling of satisfaction with one’s life and do these vary from country to country across Europe? This report explores the role of different aspects of an individual’s life – such as income, age, employment, marital status and health – in shaping the quality of their lives. Drawing on findings from the second European Quality of Life Survey, carried out by Eurofound in 2007, it gives a wide-ranging picture of the diverse social realities in Europe today.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef091081
  Catalogue info

  Drugie Europejskie Badanie Jakości Życia: Subiektywne samopoczucie w Europie - Streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Sprawozdanie to analizuje różne czynniki, mające wpływ na poziom subiektywnego samopoczucia. Bada wpływ czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych, zdrowotnych, dostępnych świadczeń socjalnych i jakości społeczeństw, w których żyjemy. Analizuje, do jakiego stopnia czynniki te mogą tłumaczyć obserwowane różnice w poziomach subiektywnego samopoczucia w poszczególnych krajach. W raporcie badano również, czy wsparcie socjalne i wysokiej jakości usługi publiczne mogą łagodzić wpływ trudnych warunków społecznych i ekonomicznych, w jakich żyją europejscy obywatele, przyczyniając się tym samym do wyższej jakości życia.


  Dostępne do pobrania w 25 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz