Working poor in Europe

Report
Opublikowane
02 luty 2011
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Podsumowanie

Being in work greatly reduces the risk of poverty. Nevertheless, in the European Union, 8% of the employed population fell into the category of ‘working poor’ in 2007, in the sense of having an income below 60% of the national average. The proportion varies markedly across countries and social groups. In most countries, the issue of working poor is not a policy priority of either the government or the social partners, although it can be included in general policies to combat poverty and social exclusion. Although there is little evidence to prove it to date, the working poor are likely to have been particularly affected by the current economic recession.

 • Full report

  Number of Pages: 
  41
  Reference No: 
  ef1025
  Catalogue info

  Working poor in Europe

  Being in work greatly reduces the risk of poverty. Nevertheless, in the European Union, 8% of the employed population fell into the category of ‘working poor’ in 2007, in the sense of having an income below 60% of the national average. The proportion varies markedly across countries and social groups. In most countries, the issue of working poor is not a policy priority of either the government or the social partners, although it can be included in general policies to combat poverty and social exclusion. Although there is little evidence to prove it to date, the working poor are likely to have been particularly affected by the current economic recession.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef10251
  Catalogue info

  Ubóstwo pracowników w Europie - Streszczenie

  Authors: 
  Eurofound
  Powszechnie wiadomo, że zatrudnienie bardzo zmniejsza zagrożenie ubóstwem. Niemniej jednak 8% pracującej ludności w Unii Europejskiej zaliczono w 2007 r. do kategorii „ubogich pracowników” ze względu na dochód, który wynosił poniżej 60% krajowej mediany. Odsetek ten zmienia się w zależności od kraju i grupy społecznej. W większości krajów sprawa ubóstwa pracowników nie jest politycznym priorytetem ani rządów ani partnerów społecznych, chociaż często uwzględnia się ją w ogólnej polityce na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.  Pobierz PDF: PL (pdf 47 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz