Employee representation at establishment level in Europe

Report
Opublikowane
20 Listopad 2011
pdf
Formaty
 • Download full reportPDF

Podsumowanie

Across Europe, diverse forms of employee representation structures have developed, providing workers with differing opportunities to voice their interests and to be consulted by their employers directly, at their workplaces, on matters such as economic and human resources developments, working coRead more

Across Europe, diverse forms of employee representation structures have developed, providing workers with differing opportunities to voice their interests and to be consulted by their employers directly, at their workplaces, on matters such as economic and human resources developments, working conditions and health and safety measures. This report focuses on the workplace dimension of institutionalised representation of employees. At this level, representation involves only workers of a single undertaking or establishment, and the counterpart on the employers’ side is one single employer rather than an employers’ organisation or group of employers at higher levels of the industrial relations system, such as the sectoral level. The report is based on two sources of information: The findings of the 2009 European Company Survey (ECS); and country fact sheets produced by the national correspondents of the European Industrial Relations Observatory (EIRO). 

Read less

Formaty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  66
  Reference No: 
  ef1143
  Catalogue info

  Employee representation at establishment level in Europe

  Across Europe, diverse forms of employee representation structures have developed, providing workers with differing opportunities to voice their interests and to be consulted by their employers directly, at their workplaces, on matters such as economic and human resources developments, working conditions and health and safety measures. This report focuses on the workplace dimension of institutionalised representation of employees. At this level, representation involves only workers of a single undertaking or establishment, and the counterpart on the employers’ side is one single employer rather than an employers’ organisation or group of employers at higher levels of the industrial relations system, such as the sectoral level. The report is based on two sources of information: The findings of the 2009 European Company Survey (ECS); and country fact sheets produced by the national correspondents of the European Industrial Relations Observatory (EIRO).

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11431
  Catalogue info

  Europejskie badanie przedsiębiorstw 2009: reprezentacja pracowników na poziomie zakładu pracy w Europie - Streszczenie

  Authors: 
  Eurofound
  W europejskich przedsiębiorstwach występuje kilka różnych kanałów reprezentacji pracowników: należą do nich rady zakładowe, związki zawodowe, specjalne komitety, przedstawiciele ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz delegaci z ramienia pracowników. Niniejsze sprawozdanie dotyczy badania podstawowych struktur reprezentacji pracowników w miejscu pracy w 27 państwach członkowskich oraz w trzech krajach kandydujących (w byłej jugosłowiańskiej republice Macedonii, w Chorwacji i Turcji). Za podstawę przyjęto dwa źródła informacji: ustalenia z europejskiego badania przedsiębiorstw (ECS) przeprowadzonego w 2009 r.; oraz krajowe arkusze informacyjne opracowane przez krajowych korespondentów Obserwatorium Europejskich Stosunków Przemysłowych (EIRO).  Pobierz PDF: PL (pdf 44.12 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz