Promoting ethnic entrepreneurship in European cities

Report
Opublikowane
1 Marzec 2012
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz

Podsumowanie

European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneuRead more
European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneurs, however small their venture, contribute to the economic growth of their local area, often rejuvenate neglected crafts and trades, and participate increasingly in the provision of higher value-added services. They can help to promote stronger trading links with their home countries and foster social cohesion in their host communities. The report examines what city authorities are doing to attract ethnic entrepreneurs into their established business communities, and to facilitate the business environment – from the purely financial to providing training and advice.
Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  140
  Nr referencyjny: 
  ef1138
  Catalogue info

  Promoting ethnic entrepreneurship in European cities

  European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneurs, however small their venture, contribute to the economic growth of their local area, often rejuvenate neglected crafts and trades, and participate increasingly in the provision of higher value-added services. They can help to promote stronger trading links with their home countries and foster social cohesion in their host communities. The report examines what city authorities are doing to attract ethnic entrepreneurs into their established business communities, and to facilitate the business environment – from the purely financial to providing training and advice.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef11381
  Catalogue info

  Wspieranie przedsiębiorczości etnicznej w miastach europejskich - Streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Miasta europejskie stoją przed coraz większym wyzwaniem, jakim jest integracja osób o bardzo różnym pochodzeniu. W miarę rozwijania się społeczności imigrantów zwiększają się również możliwości w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy oraz konkurencji międzynarodowej. Raport pokazuje, że przedsiębiorcy etniczni bez względu na to, jak mała jest ich firma, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego w skali lokalnej, często ożywiając zapomniane rzemiosła i zawody oraz coraz częściej uczestnicząc w świadczeniu usług o wyższej wartości dodanej. Mogą oni pomagać w rozwijaniu mocniejszych powiązań handlowych z krajami, z których pochodzą, a także we wzmacnianiu spójności społecznej w obrębie społeczności ich przyjmujących. W raporcie analizuje się działania podejmowane przez władze miast w celu włączania przedsiębiorców etnicznych w życie społeczności biznesowej oraz ułatwienia warunków prowadzenia działalności, począwszy od finansowych, a na szkoleniach i doradztwie kończąc.  Pobierz PDF: PL (pdf 43.69 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz