Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

Report
Opublikowane
16 Styczeń 2012
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz

Podsumowanie

This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services aRead more
This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses. 
Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  88
  Nr referencyjny: 
  ef1141
  Catalogue info

  Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

  This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef11411
  Catalogue info

  Zmiany w strukturze zatrudnienia w Europie podczas wielkiej recesji - Streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  W niniejszym sprawozdaniu opisano wpływ recesji na zatrudnienie w UE-27, omawiając zmiany w poziomie zatrudnienia pomiędzy drugim kwartałem 2008 r. i drugim kwartałem 2010 r. oraz pokazując, w jaki sposób te zmiany rozkładały się w poszczególnych grupach wynagrodzeń. Stwierdzono, że zatrudnienie nadal rosło w najlepiej płatnych miejscach pracy, w szczególności w usługach bogatych w wiedzę oraz usługach dla przedsiębiorstw. Równocześnie spadek liczby średnio opłacanych miejsc pracy w budownictwie i produkcji prowadził do zmniejszenia zatrudnienia w środku spektrum wynagrodzeń. Pracę straciło więcej mężczyzn niż kobiet, a starsi pracownicy bardziej skorzystali z tworzonych miejsc pracy. Zwiększył się udział pracy w niepełnym wymiarze w spektrum wynagrodzeń, a większość wzrostu od 2009 r. odnotowano w (słabiej opłacanych) pracach tymczasowych.  Pobierz PDF: PL (pdf 47.25 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz