Participation in volunteering and unpaid work

Report
Opublikowane
13 luty 2011
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 25 languages
Pobierz

Podsumowanie

Just over 20% of Europeans take part in voluntary and charitable activities, though there are wide differences between Member States. The highest rates are seen in the Nordic Member States (Denmark, Finland, Sweden) and the lowest rates are in Bulgaria, Greece, Malta, PortugRead more
Just over 20% of Europeans take part in voluntary and charitable activities, though there are wide differences between Member States. The highest rates are seen in the Nordic Member States (Denmark, Finland, Sweden) and the lowest rates are in Bulgaria, Greece, Malta, Portugal, Romania and Spain. People with a high level of educational attainment are more likely to be volunteers, as are those who attend religious services regularly. Based on data from the second European Quality of Life Survey (EQLS), conducted by Eurofound in 2007, this report examines the factors underpinning people’s decision to volunteer, the amount of time devoted to volunteering among those who participate and whether participation is associated with greater life satisfaction. The study also looks at unpaid work (which includes caring and housework), the amount of time spent on it and the characteristics of those who do it frequently.
Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef11021
  Catalogue info

  Monitorowanie jakości życia w Europie: udział w wolontariacie i pracy nieodpłatnej - Streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Niniejsze streszczenie przedstawia empirycznie zgromadzone informacje o pracy wolontariackiej i nieodpłatnej w Unii Europejskiej. Zdefiniowanie wolontariatu jest problematyczne, szczególnie w perspektywie międzynarodowej. Należałoby wyraźnie rozgraniczyć pomiędzy wolontariatem formalnym i nieformalnym, ale trudno ustalić granice między nimi, ponieważ ich tradycje i sposób postrzegania w poszczególnych państwach członkowskich są odmienne. Niniejsze badanie koncentruje się na wolontariacie formalnym – to znaczy pracy ochotniczej wykonywanej w sposób zorganizowany, zazwyczaj pod auspicjami pewnej organizacji.


  Dostępne do pobrania w 25 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz