Quality of life in Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey

Report
Opublikowane
13 Wrzesień 2011
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 26 languages
Pobierz

Podsumowanie

Perceived quality of life is lower in the candidate countries of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey than in the EU27, largely due to poverty. Women’s labour force participation is low and jobs in general are characterised by long hours and poor work–life balance. FamiliRead more

Perceived quality of life is lower in the candidate countries of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey than in the EU27, largely due to poverty. Women’s labour force participation is low and jobs in general are characterised by long hours and poor work–life balance. Families are important for subjective well-being, but the rates of approval for public services and trust in institutions vary.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  123
  Nr referencyjny: 
  ef1136
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef11361
  Catalogue info

  Jakość życia w Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i w Turcji - Streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Ustalenia opierają się na drugim Europejskim badaniu jakości życia (EQLS 2007), przeprowadzonym przez Eurofound. Jakość życia badana była w odniesieniu do wielu dziedzin społecznych i w oparciu zarówno o obiektywne, jak i subiektywne wskaźniki. Raport dotyczy postrzeganej sytuacji finansowej gospodarstw domowych, życia rodzinnego, warunków zamieszkania i stanu lokalnego środowiska, zdrowia i dostępu do opieki zdrowotnej, postrzeganej jakości społeczeństwa i subiektywnego dobrego samopoczucia, a także wzajemnych powiązań pomiędzy tymi czynnikami.


  Dostępne do pobrania w 26 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz