Quality of life in ethnically diverse neighbourhoods

Report
Opublikowane
18 Sierpień 2011
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 26 languages
Pobierz

Podsumowanie

Many European countries have seen high levels of immigration from all parts of the world in the past two decades and the population of visible minority ethnic groups has grown rapidly. This report presents the results of a research programme analysing the quality of life in ethnically diverse neiRead more

Many European countries have seen high levels of immigration from all parts of the world in the past two decades and the population of visible minority ethnic groups has grown rapidly. This report presents the results of a research programme analysing the quality of life in ethnically diverse neighbourhoods in EU15 countries based on the 2007 European Quality of Life Survey (EQLS). The findings confirm that material poverty is often combined with higher degrees of social exclusion in such neighbourhoods. The perceived quality of life is also lower in these areas and in general they have higher levels of social tension. From a policy point of view, this underlines the need for an integrated and comprehensive social and housing policy intervention in affected high-diversity neighbourhoods, with strong involvement of local communities. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  ef11221
  Catalogue info

  Jakość życia w etnicznie zróżnicowanym sąsiedztwie - Streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki programu badań, w którym przeanalizowano jakość życia w zróżnicowanym etnicznie sąsiedztwie w krajach UE-15 (państwa członkowskie przed rozszerzeniami 2004/2007) w oparciu o europejskie badanie jakości życia (European Quality of Life Survey, EQLS). W badaniu skoncentrowano się na porównawczym zestawieniu sąsiedztw, w których respondenci EQLS stwierdzili, że udział ludności z grup rasowych lub etnicznych innych od populacji większościowej jest relatywnie wysoki („wysoko zróżnicowane sąsiedztwo”).


  Dostępne do pobrania w 26 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz