Company initiatives for workers with care responsibilities for disabled children or adults

Report
Opublikowane
7 Grudzień 2011
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 26 languages
Pobierz

Podsumowanie

This report describes over 50 cases of companies in 11 Member States that have adopted measures to support their employees with care responsibilities for disabled children or adults. Key initiatives by companies include: various types of leave; reduced working hours; and such supportive measures Read more

This report describes over 50 cases of companies in 11 Member States that have adopted measures to support their employees with care responsibilities for disabled children or adults. Key initiatives by companies include: various types of leave; reduced working hours; and such supportive measures as information, counselling and practical support. The report concludes that: raising awareness is particularly important; that particularly effective approaches combine measures targeted at working carers, and measures that the entire workforce can avail of; that line managers have a pivotal role to play in supporting working carers; and that it is possible to create solutions that either avoid the need for employees to leave the job, or that enable them to return to work. An annotated bibliography is also available, together with a searchable database.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  100
  Nr referencyjny: 
  ef1147
  Catalogue info

  Company initiatives for workers with care responsibilities for disabled children or adults

  This report describes over 50 cases of companies in 11 Member States that have adopted measures to support their employees with care responsibilities for disabled children or adults. Key initiatives by companies include: various types of leave; reduced working hours; and such supportive measures as information, counselling and practical support. The report concludes that: raising awareness is particularly important; that particularly effective approaches combine measures targeted at working carers, and measures that the entire workforce can avail of; that line managers have a pivotal role to play in supporting working carers; and that it is possible to create solutions that either avoid the need for employees to leave the job, or that enable them to return to work. An annotated bibliography is also available, together with a searchable database.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef11471
  Catalogue info

  Inicjatywy przedsiębiorstw na rzecz pracownikówopiekujących się niepełnosprawnymidziećmi lub osobami dorosłymi - Streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Niniejsze sprawozdanie opisuje ponad 50 przypadków przedsiębiorstw w 11 państwach członkowskich, które podjęły działania na rzecz wspierania pracowników pełniących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi lub osobami dorosłymi. Do podstawowych inicjatyw przedsiębiorstw należy zaliczyć: różne rodzaje urlopów, zmniejszenie wymiaru czasu pracy oraz wsparcie w postaci dostępu do informacji, doradztwa i pomocy praktycznej. W sprawozdaniu stwierdza się, że: szczególnie ważne jest podniesienie świadomości; szczególnie skuteczne podejście polega na łączeniu działań skierowanych do pracujących opiekunów z działaniami na rzecz ogółu pracowników; bezpośredni przełożeni mają do odegrania decydującą rolę we wspieraniu pracujących opiekunów; możliwe są rozwiązania zapewniające, by pracownicy nie musieli rezygnować z pracy lub umożliwiające im powrót do pracy. Baza danych analizowanych przypadków dostępna jest również w wersji elektronicznej, podobnie jak adnotowana bibliografia.


  Dostępne do pobrania w 26 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz