Social dialogue in times of global economic crisis

Report
Opublikowane
20 Listopad 2012
pdf
Formaty

Podsumowanie

Social dialogue is one of the cornerstones of social Europe and involves employers, workers and their representatives, and, in tripartite structures, also public authorities in the discussions and negotiations which shape social policy and industrial relations. This study seeks to establish how fRead more

Social dialogue is one of the cornerstones of social Europe and involves employers, workers and their representatives, and, in tripartite structures, also public authorities in the discussions and negotiations which shape social policy and industrial relations. This study seeks to establish how far Member States were willing or able to use social dialogue as a tool to mitigate the effects of the financial downturn in the wake of the profound global economic crisis which began in autumn 2008. It analyses where it was used, how effective it was and also identifies the factors that could make it more or less likely that the social partners would be involved in efforts to respond to the crisis. 

Read less

Formaty

 • Report

  Reference no.: 
  ef1221
  Catalogue info

  Social dialogue in times of global economic crisis

  Social dialogue is one of the cornerstones of social Europe and involves employers, workers and their representatives, and, in tripartite structures, also public authorities in the discussions and negotiations which shape social policy and industrial relations. This study seeks to establish how far Member States were willing or able to use social dialogue as a tool to mitigate the effects of the financial downturn in the wake of the profound global economic crisis which began in autumn 2008. It analyses where it was used, how effective it was and also identifies the factors that could make it more or less likely that the social partners would be involved in efforts to respond to the crisis.

  Formaty

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef12211
  Catalogue info

  Dialog społeczny w dobie kryzysu - Streszczenie

  Author(s): 
  Eurofound
  Dialog społeczny stanowi jeden z kamieni węgielnych społecznej Europy i umożliwia pracodawcom, pracownikom i ich przedstawicielom oraz, w ramach struktur trójstronnych, również organom publicznym, prowadzenie dyskusji i negocjacji, które kształtują politykę społeczną i stosunki pracy. Z treści Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jasno wynika, że zaangażowanie partnerów społecznych, przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności systemów krajowych, stanowi pożądany element struktury zarządzania Unią Europejską. Niniejsze badanie, opracowane w następstwie głębokiego globalnego kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się jesienią 2008 r., ma na celu ustalenie stopnia, w jakim państwa członkowskie są skłonne lub zdolne do wykorzystywania dialogu społecznego jako narzędzia służącego łagodzeniu skutków załamania finansowego będącego następstwem kryzysu, a w przypadkach, w których był on wykorzystywany jako tego rodzaju środek, zmierzenie jego skuteczności. W badaniu podejmuje się również próbę wskazania czynników, które zwiększają lub zmniejszają prawdopodobieństwo zaangażowania partnerów społecznych w działania podejmowane w związku z kryzysem.  Pobierz PDF: PL (pdf 37.68 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz