HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

Report
Uaktualniono
09 luty 2012
Opublikowane
09 luty 2012
Formaty
 • Download full reportPDF

Podsumowanie

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only cross-national attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment. An executive summary is available - see Related content.
 

 • Full report

  Reference No: 
  ef1169
  Catalogue info

  HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

  The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only crossnational attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef11691
  Catalogue info

  Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a efektywność zakładów: analiza z wykorzystaniem europejskiego badania przedsiębiorstw z 2009 r. - Streszczenie

  Authors: 
  Eurofound
  Jak zastosowanie pewnych strategii zarządzania zasobami ludzkimi może wpłynąć na efektywność przedsiębiorstwa? To złożone zagadnienie było analizowane we wcześniejszych badaniach, ale ze względu na brak wystarczających danych liczbowych wyniki nie zawsze były satysfakcjonujące. W niniejszym sprawozdaniu dane z europejskiego badania przedsiębiorstw przeprowadzonego przez Eurofound w 2009 r. wykorzystano celem zbadania relacji pomiędzy pięcioma innowacyjnymi praktykami pracy: elastycznym czasem pracy, zachętami finansowymi (dla dużej części pracowników), szkoleniami, autonomicznymi zespołami i możliwością wyrażania opinii przez pracowników a czterema wskaźnikami efektywności: atmosferą w miejscu pracy, brakiem problemów związanych z zasobami ludzkimi, wydajnością pracy (w porównaniu z konkurencją) i sytuacją gospodarczą zakładu. W znacznej części tych relacji odnotowano silny pozytywny wpływ, choć w niektórych przypadkach trudno było stwierdzić istnienie związku przyczynowo-skutkowego.  Pobierz PDF: PL (pdf 43.1 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz