Living conditions of the Roma: Substandard housing and health

Report
Opublikowane
28 Marzec 2012
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 23 languages
Pobierz

Podsumowanie

Housing-related problems faced by the Roma include high overcrowding rates, lack of access to improved forms of sanitation and high levels of urban segregation thus limiting access to healthcare services. These issues reinforce existing health inequalities among the Roma – iRead more
Housing-related problems faced by the Roma include high overcrowding rates, lack of access to improved forms of sanitation and high levels of urban segregation thus limiting access to healthcare services. These issues reinforce existing health inequalities among the Roma – increased risk of disability, chronic illness, being overweight. Moreover, these conditions worsen in the case of forced evictions. This report analyses the extent of the problem of substandard housing for the Roma in Europe and draws attention to the situation of Traveller groups, who often have difficulties finding a place in halting sites. Regarding the health status of the Roma, interestingly they report better subjective health than the majority population, perhaps because they have a different perception of health (seen as the absence of illness), use health services less frequently or are less aware of health issues. 

 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  ef12021
  Catalogue info

  Warunki życia Romów: warunki mieszkaniowe i zdrowotne poniżej standardu - Streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Problemy mieszkaniowe, z którymi borykają się Romowie, obejmują wysokie poziomy przeludnienia, brak dostępu do urządzeń sanitarnych o wyższym standardzie oraz wysokie poziomy segregacji w miastach, co ogranicza dostęp do usług opieki zdrowotnej. Problemy te pogłębiają istniejące nierówności w zakresie zdrowia między Romami – wyższe ryzyko utraty sprawności, chorób przewlekłych, otyłości. Ponadto warunki te ulegają pogorszeniu w przypadku przymusowych przesiedleń. W sprawozdaniu przeanalizowano zakres problemu niskiego standardu mieszkalnictwa wśród Romów w Europie oraz zwrócono uwagę na sytuację grup Trawelerów, którzy często mają trudności ze znalezieniem miejsca w obozowiskach. Co ciekawe, jeżeli chodzi o stan zdrowia Romów, to oni subiektywnie czują się zdrowsi niż populacja stanowiąca większość społeczeństwa, być może ponieważ inaczej postrzegają zdrowie (jako brak choroby), rzadziej korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz mają mniejszą wiedzę na temat zdrowia.


  Dostępne do pobrania w 23 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz