Flexicurity: Actions at company level

Report
Opublikowane
3 Lipiec 2012
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz

Podsumowanie

The aim of flexicurity is to improve employment opportunities for workers, while at the same time increasing flexibility, enabling organisations to adapt their operations and employment levels to business needs. The past few years have, however, been particularly challengingRead more
The aim of flexicurity is to improve employment opportunities for workers, while at the same time increasing flexibility, enabling organisations to adapt their operations and employment levels to business needs. The past few years have, however, been particularly challenging for European labour markets: the recent financial crisis and recession have had an inevitable negative impact on EU labour markets and unemployment levels. This has called into question the effectiveness of the flexicurity strategy in terms of supporting vulnerable workers. Eurofound research in six EU Member States analysed company initiatives targeting young workers, older workers and women. 
Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Nr referencyjny: 
  ef1222
  Catalogue info

  Flexicurity: Actions at company level

  The aim of flexicurity is to improve employment opportunities for workers, while at the same time increasing flexibility, enabling organisations to adapt their operations and employment levels to business needs. The past few years have, however, been particularly challenging for European labour markets: the recent financial crisis and recession have had an inevitable negative impact on EU labour markets and unemployment levels. This has called into question the effectiveness of the flexicurity strategy in terms of supporting vulnerable workers. Eurofound research in six EU Member States analysed company initiatives targeting young workers, older workers and women.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  ef12221
  Catalogue info

  Model flexicurity: działania podejmowane na szczeblu przedsiębiorstw - Streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Celem modelu flexicurity jest zwiększenie możliwości zatrudnienia dla pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności, umożliwieniu organizacjom dostosowania prowadzonej działalności i poziomów zatrudnienia do potrzeb biznesu. W ciągu ostatnich kilku lat europejskie rynki pracy musiały jednak sprostać szczególnym wyzwaniom: niedawny kryzys finansowy i recesja wywarły nieunikniony negatywny wpływ na unijne rynki pracy i stopę bezrobocia. W rezultacie pojawiły się wątpliwości co do efektywności strategii flexicurity pod względem wsparcia szczególnie zagrożonych pracowników. W ramach badania Eurofound przeprowadzonego w sześciu państwach członkowskich UE przeanalizowano inicjatywy przedsiębiorstw kierowane do młodych pracowników, pracowników w starszym wieku i kobiet. Z badania wynika, że niezbędne są solidne przesłanki ekonomiczne przemawiające za wprowadzeniem modelu oraz że dialog społeczny przyczynia się do wzrostu jego powodzenia. Czynnikami wpływającymi na powodzenie są: dążenie przedsiębiorstwa do utrzymania i poprawy różnorodności siły roboczej, kultura przedsiębiorstwa oraz szczególny kontekst krajowy, regionalny i lokalny, w którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność.  Pobierz PDF: PL (pdf 38.29 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz