Sustainable work and the ageing workforce

Report
Opublikowane
9 Grudzień 2012
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 25 languages
Pobierz

Podsumowanie

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainabilRead more

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainability: working conditions; physical and psychological health; the expressive dimension of work; reconciliation of working and non-working time; and socioeconomic conditions. It examines the influence of these factors on how older workers perceive the sustainability of their work, taking account of differences between workers in terms of age, occupation and gender. In addition, the working conditions of the ageing workforce across Member States of the European Union are compared. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef12661
  Catalogue info

  Stabilność zawodowa a starzejąca się siła robocza - Streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Stworzenie środowiska pracy skutkującego długotrwałą stabilnością zawodową to podstawowy aspekt propagowania dłuższego życia zawodowego. W niniejszym opracowaniu uwzględnia się pięć wymiarów zatrudnienia, które okazały się mieć zasadnicze znaczenie dla zrozumienia pojęcia stabilności zawodowej: warunki pracy; zdrowie fizyczne i psychiczne; motywacja pozapłacowa w pracy; godzenie życia zawodowego z prywatnym oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. Przeanalizowano w nim sposób, w jaki czynniki te wpływają na poczucie stabilności zatrudnienia u pracowników w starszym wieku, z uwzględnieniem wieku, wykonywanego zawodu i płci pracownika. Ponadto porównano warunki pracy starzejącej się siły roboczej w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.


  Dostępne do pobrania w 25 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz