Sustainable work and the ageing workforce

Report
Uaktualniono
09 Grudzień 2012
Opublikowane
09 Grudzień 2012
Formaty
 • Download full reportPDF

Podsumowanie

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainability: working conditions; physical and psychological health; the expressive dimension of work; reconciliation of working and non-working time; and socioeconomic conditions. It examines the influence of these factors on how older workers perceive the sustainability of their work, taking account of differences between workers in terms of age, occupation and gender. In addition, the working conditions of the ageing workforce across Member States of the European Union are compared. An executive summary is also available - see Related content.
 

 • Full report

  Number of Pages: 
  104
  Reference No: 
  ef1266
  ISBN: 
  978-92-897-1100-5
  Catalogue: 
  TJ-31-12-954-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42794
  Catalogue info

  Sustainable work and the ageing workforce

  Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainability: working conditions; physical and psychological health; the expressive dimension of work; reconciliation of working and non-working time; and socioeconomic conditions. It examines the influence of these factors on how older workers perceive the sustainability of their work, taking account of differences between workers in terms of age, occupation and gender. In addition, the working conditions of the ageing workforce across Member States of the European Union are compared.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12661
  Catalogue info

  Stabilność zawodowa a starzejąca się siła robocza - Streszczenie

  Authors: 
  Eurofound
  Stworzenie środowiska pracy skutkującego długotrwałą stabilnością zawodową to podstawowy aspekt propagowania dłuższego życia zawodowego. W niniejszym opracowaniu uwzględnia się pięć wymiarów zatrudnienia, które okazały się mieć zasadnicze znaczenie dla zrozumienia pojęcia stabilności zawodowej: warunki pracy; zdrowie fizyczne i psychiczne; motywacja pozapłacowa w pracy; godzenie życia zawodowego z prywatnym oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne. Przeanalizowano w nim sposób, w jaki czynniki te wpływają na poczucie stabilności zatrudnienia u pracowników w starszym wieku, z uwzględnieniem wieku, wykonywanego zawodu i płci pracownika. Ponadto porównano warunki pracy starzejącej się siły roboczej w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej.  Pobierz PDF: PL (pdf 45.01 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz