Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Uaktualniono
02 Lipiec 2012
Opublikowane
05 Czerwiec 2012
Formaty

Podsumowanie

Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.  An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Catalogue: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info

  Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

  Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11821
  Catalogue info

  Piąte badanie warunków pracy w Europie

  Authors: 
  Eurofound
  Praca odgrywa kluczową rolę w życiu osób, funkcjonowaniu przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Poprawa jakości pracy i warunków pracy od dawna stanowi jeden z priorytetów polityki unijnej, a ostatnio została podkreślona w strategii „Europa 2020” na rzecz „inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu”. W piątym badaniu warunków pracy w Europie (EWCS) analizie poddano tak różnorodne kwestie, jak zagrożenia fizyczne, czas pracy, segregację płciową, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, reprezentowanie pracowników, organizację pracy, stres w pracy, rozwój umiejętności i wynagrodzenia, jak również zdrowie i dobre samopoczucie. W badaniu przedstawiono trendy dotyczące warunków pracy, wskazano główne czynniki zagrożeń oraz podkreślono kwestie wymagające włączenia do prowadzonej polityki. Piąte EWCS, bazujące na wywiadach przeprowadzonych z 44 000 pracowników z 34 krajów europejskich, stanowi bogaty zasób informacji i analiz na temat pracy w Europie w dzisiejszych czasach we wszystkich jej wymiarach.  Pobierz PDF: PL (pdf 42.45 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz