Trends in job quality in Europe

Report
Opublikowane
12 Sierpień 2012
pdf
Formaty
Executive summary in 26 languages
Pobierz

Podsumowanie

Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of asRead more
Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.
Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  100
  Nr referencyjny: 
  ef1228
  ISBN: 
  978-92-897-1071-8
  Nr katalogowy: 
  TJ-31-12-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/35164
  Catalogue info

  Trends in job quality in Europe

  Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.

  Formaty

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef12281
  Catalogue info

  Tendencje w zakresie jakości zatrudnienia w Europie: Streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Przy zastosowaniu danych z piątego badania warunków pracy w Europie w ramach przedmiotowego badania zmierzono jakość zatrudnienia w 27 państwach Unii Europejskiej oraz w siedmiu dodatkowych państwach w Europie, które wzięły udział w badaniu. Celem było znalezienie obiektywnego środka do oceny zasady ustanowionej w wielu dyrektywach UE, zgodnie z którą to praca powinna być dostosowana do pracowników. Ze względu na lepsze zrozumienie kosztów społecznych wynikających z niskiej jakości zatrudnienia, skoncentrowano się na fizycznym i społecznym środowisku w pracy. W obliczu dłuższego średniego trwania życia i starzenia się społeczeństwa konieczne będzie zapewnienie dobrej jakości zatrudnienia w celu przekonania większej liczby pracowników, aby pracowali dłużej. Wskaźniki opracowane na potrzeby przedmiotowego badania nie opierają się na subiektywnym pomiarze takich elementów, jak preferencje czy nastawienie, a za to bazują na zgłaszanych osobiście cechach charakterystycznych dla danej pracy, które to cechy są związane z dobrym samopoczuciem pracowników.


  Dostępne do pobrania w 26 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz