Social innovation in service delivery: New partners and approaches

Report
Opublikowane
14 Styczeń 2014
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz

Podsumowanie

This report presents the findings of a research project exploring the involvement of new partners – in particular, the social partners, civil society and people in vulnerable situations – in social innovation. The research was carried out at EU level – focusing especially onRead more
This report presents the findings of a research project exploring the involvement of new partners – in particular, the social partners, civil society and people in vulnerable situations – in social innovation. The research was carried out at EU level – focusing especially on the role of the European Social Fund (ESF) in social innovation – and in six Member States: Austria, Bulgaria, Ireland, Italy, Poland and Sweden. It examined the innovation and social partnership culture in each country, and analysed to what extent national-level policies have been triggered by EU policy. 
 
Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  60
  Nr referencyjny: 
  ef1354
  Catalogue info

  Social innovation in service delivery: New partners and approaches

  This report presents the findings of a research project exploring the involvement of new partners – in particular, the social partners, civil society and people in vulnerable situations – in social innovation. The research was carried out at EU level – focusing especially on the role of the European Social Fund (ESF) in social innovation – and in six Member States: Austria, Bulgaria, Ireland, Italy, Poland and Sweden. It examined the innovation and social partnership culture in each country, and analysed to what extent national-level policies have been triggered by EU policy.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef13541
  Catalogue info

  Innowacje społeczne w świadczeniu usług: nowi partnerzy i podejścia

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Innowacje społeczne to ważny temat w programie UE. Są one traktowane jako narzędzie służące realizacji podstawowych celów pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego inwestycji społecznych. W niniejszym badaniu analizuje się znaczenie pojęcia innowacji społecznych oraz zaangażowanie nowych partnerów – partnerów społecznych, społeczeństwa obywatelskiego i osób wymagających szczególnej troski ze względu na sytuację, w jakiej się znalazły. Innowacje społeczne traktuje się w kategoriach nowych pomysłów, które mogą służyć rozwiązaniu problemów społecznych, zaspokojeniu potrzeb społecznych oraz tworzeniu nowych stosunków społecznych. Sprawozdanie ma na celu zwiększenie wiedzy na temat skutecznych i zrównoważonych procesów oraz koncentruje się na sześciu państwach i trzech pojedynczych analizach przykładów. Stwierdza się w nim, że wiele projektów innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia, edukacji i polityki społecznej jest współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizacje pozarządowe realizują wiele innowacji społecznych, ale ich zaangażowanie w projektowanie programów ma często charakter nieformalny.  Pobierz PDF: PL (pdf 43.08 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz