Born global: The potential of job creation in new international businesses

Report
Opublikowane
7 Styczeń 2013
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz

Podsumowanie

Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born gloRead more

Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born globals’. These firms are assumed to be strongly innovative and growth-oriented, and hence could well contribute to the economic and labour market recovery Europe is seeking after the global financial crisis. So far, little is known about the full economic potential of these companies and how best to support them. This study aims to close this knowledge gap by providing a summary of literature and secondary data to characterise born globals and pinpoint their main strengths and weaknesses as well as economic and labour market potential. 

 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  84
  Nr referencyjny: 
  ef1265
  Catalogue info

  Born global: The potential of job creation in new international businesses

  Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born globals’. These firms are assumed to be strongly innovative and growth-oriented, and hence could well contribute to the economic and labour market recovery Europe is seeking after the global financial crisis. So far, little is known about the full economic potential of these companies and how best to support them. This study aims to close this knowledge gap by providing a summary of literature and secondary data to characterise born globals and pinpoint their main strengths and weaknesses as well as economic and labour market potential.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  ef12651
  Catalogue info

  Od początku globalne: możliwości tworzenia miejsc pracy w nowych międzynarodowych przedsiębiorstwach - Streszczenie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Zgodnie z tradycyjną teorią handlu zagranicznego przedsiębiorstwa najpierw zajmują solidną pozycję na rynku krajowym, a działalność na skalę globalną rozpoczynają dopiero na późniejszych etapach funkcjonowania. Jednak pogląd ten zakwestionowano na podstawie badania, które pokazuje, że niektóre firmy umiędzynaradawiają się wkrótce po fazie rozruchu i dlatego określa się je mianem przedsiębiorstw „od początku globalnych” (ang. „born globals”). Zakłada się, że firmy te są bardzo innowacyjne i zorientowane na wzrost, i dlatego mogą się one skutecznie przyczyniać do ożywienia gospodarki i rynku pracy, do którego dąży Europa po globalnym kryzysie finansowym.  Pobierz PDF: PL (pdf 38.66 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz