Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

Report
Opublikowane
13 Marzec 2013
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 25 languages
Pobierz

Podsumowanie

This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there wRead more
This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution. 
Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  81
  Nr referencyjny: 
  ef1304
  Catalogue info

  Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

  This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef13041
  Catalogue info

  Polaryzacja zatrudnienia i jakość miejsc pracy w czasie kryzysu: Europejskie Obserwatorium Pracy 2013

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Niniejsze sprawozdanie opisuje niedawne zmiany w strukturze zatrudnienia na europejskich rynkach pracy, które dokonały się przed recesją z 2008–2009 r., w czasie jej trwania, jak również po jej zakończeniu. W sprawozdaniu stwierdzono, że spadek poziomu zatrudnienia w Europie w czasie recesji wywierał silnie polaryzujący wpływ na strukturę wynagrodzenia, natomiast w latach 2010–2012 natężenie zjawiska polaryzacji uległo osłabieniu. Podejście bazujące na miejscach pracy określa sposób rozkładu zmian poziomu zatrudnienia netto w państwach członkowskich i w UE w odniesieniu do miejsc pracy zaliczanych do różnych kwintyli w strukturze rozkładu wynagrodzenia. Dwa alternatywne kryteria klasyfikowania miejsc pracy opierają się na średnim poziomie wykształcenia pracowników oraz na wieloaspektowym mierniku jakości pracy, tzw. niepieniężnym wskaźniku jakości pracy. Ten nowy wskaźnik, obliczany na podstawie danych pochodzących z piątego Europejskiego Badania Warunków Pracy, gromadzi informacje dotyczące szerokiego spektrum cech charakteryzujących miejsca pracy, które badacze społeczni powiązali z dobrym samopoczuciem pracowników.


  Dostępne do pobrania w 25 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz