Restructuring in SMEs in Europe

Report
Uaktualniono
18 Sierpień 2013
Opublikowane
17 Lipiec 2013
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 25 languages
Pobierz
Autor/autorzy: 
Mandl, Irene

Podsumowanie

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of tRead more

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy. Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the report outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main drivers of change and analyses the factors influencing successful restructuring. It offers a wide-ranging, comparative view of how restructuring impacts on workers and the company itself and puts forward several policy pointers for future action.

 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  108
  Nr referencyjny: 
  ef1247
  ISBN: 
  978-92-897-1118-0
  Nr katalogowy: 
  TJ-02-13-215-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37395
  Catalogue info

  Restructuring in SMEs in Europe

  Autor/autorzy: 
  Mandl, Irene

  Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef12471
  Catalogue info

  Restrukturyzacja w europejskich MŚP

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Restrukturyzacja stanowi nieodłączną część europejskiej struktury gospodarczej z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa muszą dostosowywać się do zmieniających się warunków, aby zachować swój zrównoważony i konkurencyjny charakter. Polityka prowadzona do tej pory koncentrowała się głównie na restrukturyzacji w dużych firmach. W świetle stosunkowo dużego znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – które stanowią ponad 99% wszystkich europejskich przedsiębiorstw i zapewniają około 66% miejsc pracy w sektorze prywatnym – decydenci na wszystkich szczeblach powinni dysponować wiedzą na temat konkretnych wyzwań stojących przed małymi firmami, aby mogli w odpowiedni sposób wspierać działalność tego sektora, stanowiącego trzon gospodarki europejskiej. W oparciu o informacje pochodzące z 85 studiów przypadków przeprowadzonych we wszystkich państwach członkowskich UE oraz o informacje pochodzące z innych źródeł, w przedmiotowym sprawozdaniu opisano charakterystyczne dla MŚP zachowania podejmowane w ramach procesu zarządzania restrukturyzacją oraz najważniejsze czynniki pełniące rolę motorów zmian, a także zbadano elementy wywierające wpływ na skuteczność procesu restrukturyzacji. W sprawozdaniu przedstawiono szeroko zakrojony przegląd porównawczy dotyczący wpływu, jaki restrukturyzacja wywiera na pracowników i same przedsiębiorstwa, a także udzielono szeregu wskazówek politycznych w zakresie przyszłych działań.


  Dostępne do pobrania w 25 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz