Active inclusion of young people with disabilities or health problems

Report
Uaktualniono
15 Styczeń 2013
Opublikowane
14 Styczeń 2013
Formaty
 • Download full reportPDF

Podsumowanie

Young people with disabilities or health problems face particular difficulties in accessing employment. Active inclusion policy is seen as the most appropriate policy instrument for combating the exclusion of these young people from the labour market. This study examines the implementation of active inclusion policy at national level in 11 EU Member States. The study reviews policy in these countries and compiles information from 44 case studies of good practice among diverse and innovative service providers. The study concludes that policy and practice need to focus more keenly on these young people, to learn from available evidence, and to take a more joined-up approach to service delivery. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Reference No: 
  ef1226
  Catalogue info

  Active inclusion of young people with disabilities or health problems

  Young people with disabilities or health problems face particular difficulties in accessing employment. Active inclusion policy is seen as the most appropriate policy instrument for combating the exclusion of these young people from the labour market. This study examines the implementation of active inclusion policy at national level in 11 EU Member States. The study reviews policy in these countries and compiles information from 44 case studies of good practice among diverse and innovative service providers. The study concludes that policy and practice need to focus more keenly on these young people, to learn from available evidence, and to take a more joined-up approach to service delivery.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef12261
  Catalogue info

  Aktywne włączenie młodzieży z problemami zdrowotnymi lub młodzieży niepełnosprawnej - Streszczenie

  Authors: 
  Eurofound
  Młodzież z problemami zdrowotnymi lub niepełnosprawna ma trudności z dostępem do zatrudnienia. Przedmiotem niniejszego badania jest wdrożenie polityki aktywnego włączenia społecznego na poziomie krajowym w 11 państwach członkowskich UE, która to polityka ma na celu włączenie młodzieży do rynku pracy. Badanie to oparte jest na 44 studiach przypadku dobrych praktyk przeprowadzonych wśród zróżnicowanych i innowacyjnych usługodawców. Z badania tego wywnioskowano, że polityka i praktyka powinny być w większym stopniu skupione na młodzieży oraz opierać się na dostępnych dowodach i bardziej skoordynowanym podejściu do świadczonych usług.  Pobierz PDF: PL (pdf 37.74 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz