Young people and temporary employment in Europe

Report
Uaktualniono
01 Styczeń 2014
Opublikowane
01 Grudzień 2013
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Podsumowanie

This comparative report from the European Restructuring Monitor is based on data from correspondents in 28 EU Member States and Norway. It examines the reasons for the growth in temporary employment contracts across the EU and explores the situation regarding access to social protection for young people on temporary or fixed-term contracts. It reviews the measures put in place in various countries to regulate the use of these contracts – often with a view to encouraging the transition to standard contracts – and finally presents the opinions of the social partners on the issue. An executive summary is also available - see Related content.
 • Full report

  Reference No: 
  ef1377
  Catalogue info

  Young people and temporary employment in Europe

  This comparative report from the European Restructuring Monitor is based on data from correspondents in 28 EU Member States and Norway. It examines the reasons for the growth in temporary employment contracts across the EU and explores the situation regarding access to social protection for young people on temporary or fixed-term contracts. It reviews the measures put in place in various countries to regulate the use of these contracts – often with a view to encouraging the transition to standard contracts – and finally presents the opinions of the social partners on the issue. An executive summary is also available.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef13771
  Catalogue info

  Młodzież i zatrudnienie tymczasowe w Europie

  Authors: 
  Eurofound
  Do połowy 2013 roku, w następstwie światowego kryzysu finansowego, bezrobocie wśród pracowników poniżej 26 roku życia wzrosło do ponad 26%, a prawie połowa osób mających pracę w tej grupie wiekowej zatrudniona była na podstawie umowy tymczasowej w tej czy innej postaci. W niniejszym sprawozdaniu analizuje się przyczyny wzrostu pracy tymczasowej wśród młodzieży w UE i Norwegii, kwestię dostępu młodych osób do ochrony socjalnej oraz prawdopodobieństwo przejścia od kontraktu czasowego do normalnej umowy o pracę. Omówione zostały także wysiłki podejmowane przez władze poszczególnych krajów w celu stymulowania zatrudnienia młodzieży, a także poglądy partnerów społecznych.  Pobierz PDF: PL (pdf 37.97 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz