Role of governments and social partners in keeping older workers in the labour market

Report
Uaktualniono
09 Czerwiec 2013
Opublikowane
29 Kwiecień 2013
Formaty
 • Download full reportPDF

Podsumowanie

With the average age of the population rising, people aged 55–64 make up an increasing share of workers in Europe. This demographic shift, as well as ongoing threats to the sustainability of national welfare and pension systems, has increased pressure for reforms to encourage longer careers. This report maps initiatives at national or sectoral level taken by governments and social partners to keep older workers in the labour market. Some measures involve financial incentives to work longer while others look at ways to enhance working conditions. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  50
  Reference No: 
  ef1323
  Catalogue info

  Role of governments and social partners in keeping older workers in the labour market

  With the average age of the population rising, people aged 55–64 make up an increasing share of workers in Europe. This demographic shift, as well as ongoing threats to the sustainability of national welfare and pension systems, has increased pressure for reforms to encourage longer careers. This report maps initiatives at national or sectoral level taken by governments and social partners to keep older workers in the labour market. Some measures involve financial incentives to work longer while others look at ways to enhance working conditions.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13231
  Catalogue info

  Rola rządów i partnerów społecznych w utrzymaniu pracowników w starszym wieku na rynku pracy

  Authors: 
  Eurofound
  W sprawozdaniu przeanalizowano inicjatywy podejmowane w całej Europie przez rządy i partnerów społecznych w celu utrzymania pracowników w starszym wieku na rynku pracy. Opierając się głównie na informacjach otrzymanych od 28 krajowych korespondentów Europejskiego Obserwatorium Stosunków Przemysłowych (EIRO), w sprawozdaniu przedstawiono przegląd inicjatyw i środków wprowadzonych dla poprawy warunków pracy, zdrowia pracowników i atmosfery w pracy oraz propagowania szkoleń i zwiększenia szans na zatrudnienie starszych pracowników, mających na celu zachęcenie pracowników do dłuższej aktywności zawodowej.  Pobierz PDF: PL (pdf 43.18 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz