Women, men and working conditions in Europe

Report
Opublikowane
29 Październik 2013
Formaty

Podsumowanie

Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditions. This report explores gender differences across several dimensions of working conditions, examining relevant country differences, analysing the different occupational groups of both men and women, and comparing the public and private sectors. It also looks at the impact of the crisis on gender segregation in employment. Based on findings from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010, the analysis offers a striking picture of women and men at work across 34 European countries today.
 • Full report

  Number of Pages: 
  104
  Reference No: 
  ef1349
  ISBN: 
  978-92-897-1128-9
  Catalogue: 
  TJ-02-13-250-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46958
  Catalogue info

  Women, men and working conditions in Europe

  Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditions. This report explores gender differences across several dimensions of working conditions, examining relevant country differences, analysing the different occupational groups of both men and women, and comparing the public and private sectors. It also looks at the impact of the crisis on gender segregation in employment. Based on findings from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010, the analysis offers a striking picture of women and men at work across 34 European countries today.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13491
  Catalogue info

  Kobiety i mężczyźni a warunki pracy w Europie

  Authors: 
  Eurofound
  Jednym z głównych celów polityki UE jest usunięcie zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, między innymi w zakresie wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia oraz poziomu wynagrodzenia. Pomimo znacznego postępu, jaki osiągnięto w ostatnich latach, zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn jest nadal widoczne w takich obszarach, jak dostęp do rynku pracy, modele zatrudnienia i związane z nimi warunki pracy. W sprawozdaniu bada się zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn w różnych aspektach warunków pracy, analizując istotne różnice krajowe, różne grupy zawodowe zarówno mężczyzn i kobiet, a także dokonując porównania między sektorem publicznym a prywatnym. W sprawozdaniu uwzględnia się również wpływ kryzysu na segregację płciową w zakresie zatrudnienia. Badanie, oparte na ustaleniach poczynionych w ramach Piątego badania warunków pracy w Europie przeprowadzonego w 2010 r., ukazuje uderzający, współczesny obraz kobiet i mężczyzn w pracy w 34 europejskich państwach.  Pobierz PDF: PL (pdf 38.69 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz