Women, men and working conditions in Europe

Report
Opublikowane
29 Październik 2013
pdf
Formaty
Executive summary in 26 languages
Pobierz

Podsumowanie

Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditioRead more
Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditions. This report explores gender differences across several dimensions of working conditions, examining relevant country differences, analysing the different occupational groups of both men and women, and comparing the public and private sectors. It also looks at the impact of the crisis on gender segregation in employment. Based on findings from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010, the analysis offers a striking picture of women and men at work across 34 European countries today.
Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  104
  Nr referencyjny: 
  ef1349
  ISBN: 
  978-92-897-1128-9
  Nr katalogowy: 
  TJ-02-13-250-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46958
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef13491
  Catalogue info

  Kobiety i mężczyźni a warunki pracy w Europie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Jednym z głównych celów polityki UE jest usunięcie zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, między innymi w zakresie wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia oraz poziomu wynagrodzenia. Pomimo znacznego postępu, jaki osiągnięto w ostatnich latach, zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn jest nadal widoczne w takich obszarach, jak dostęp do rynku pracy, modele zatrudnienia i związane z nimi warunki pracy. W sprawozdaniu bada się zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn w różnych aspektach warunków pracy, analizując istotne różnice krajowe, różne grupy zawodowe zarówno mężczyzn i kobiet, a także dokonując porównania między sektorem publicznym a prywatnym. W sprawozdaniu uwzględnia się również wpływ kryzysu na segregację płciową w zakresie zatrudnienia. Badanie, oparte na ustaleniach poczynionych w ramach Piątego badania warunków pracy w Europie przeprowadzonego w 2010 r., ukazuje uderzający, współczesny obraz kobiet i mężczyzn w pracy w 34 europejskich państwach.


  Dostępne do pobrania w 26 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz