Health and well-being at work

Report
Opublikowane
15 Maj 2013
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 25 languages
Pobierz

Podsumowanie

The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societalRead more

The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societal one because of their direct connection with issues such as labour force participation, productivity and sustainability. The aim of this report is to contribute to this debate, building on Eurofound’s European Working Conditions Surveys(EWCS), which have proven to be a valuable source of information on the topic since the early 1990s. Offering a very detailed view of working conditions, the surveys provide the unique opportunity to study the relationship of work with many health dimensions and, in the fifth EWCS, with a measure of emotional and psychological well-being of individuals. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef13021
  Catalogue info

  Zdrowie i dobre samopoczucie w pracy: sprawozdanie na podstawie Piątego badania warunków pracy w Europie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Zdrowie i dobre samopoczucie w pracy są kluczowymi zagadnieniami w debacie na temat poprawy życia członków społeczeństwa. Są one bezpośrednio powiązane z aktywnością zawodową, wydajnością i stabilnością. Ponieważ praca ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia, w niniejszym sprawozdaniu bada się związki między tymi czynnikami i warunkami pracy pracowników europejskich, opierając się na Piątym badaniu warunków pracy w Europie (EWCS). W sprawozdaniu analizuje się stres związany z pracą oraz psychospołeczne środowisko pracy w odniesieniu do warunków zdrowotnych, takich jak choroby układu mięśniowo-szkieletowego czy zdrowie psychiczne. Ponadto bada się jakość pracy i bezpieczeństwo zatrudnienia oraz ich powiązania z dobrym samopoczuciem, jak również powszechność absencji w pracy i prezenteizmu. Sprawozdanie ukazuje duże różnice w stanie zdrowia i samopoczuciu pomiędzy państwami, jak również pomiędzy poszczególnymi pracownikami i zawodami.


  Dostępne do pobrania w 25 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz