Health and well-being at work

Report
Opublikowane
15 Maj 2013
Formaty
 • Download full reportPDF

Podsumowanie

The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societal one because of their direct connection with issues such as labour force participation, productivity and sustainability. The aim of this report is to contribute to this debate, building on Eurofound’s European Working Conditions Surveys(EWCS), which have proven to be a valuable source of information on the topic since the early 1990s. Offering a very detailed view of working conditions, the surveys provide the unique opportunity to study the relationship of work with many health dimensions and, in the fifth EWCS, with a measure of emotional and psychological well-being of individuals. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  ef1302
  Catalogue info

  Health and well-being at work

  The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societal one because of their direct connection with issues such as labour force participation, productivity and sustainability. The aim of this report is to contribute to this debate, building on Eurofound’s European Working Conditions Surveys(EWCS), which have proven to be a valuable source of information on the topic since the early 1990s. Offering a very detailed view of working conditions, the surveys provide the unique opportunity to study the relationship of work with many health dimensions and, in the fifth EWCS, with a measure of emotional and psychological well-being of individuals.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13021
  Catalogue info

  Zdrowie i dobre samopoczucie w pracy: sprawozdanie na podstawie Piątego badania warunków pracy w Europie

  Authors: 
  Eurofound
  Zdrowie i dobre samopoczucie w pracy są kluczowymi zagadnieniami w debacie na temat poprawy życia członków społeczeństwa. Są one bezpośrednio powiązane z aktywnością zawodową, wydajnością i stabilnością. Ponieważ praca ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia, w niniejszym sprawozdaniu bada się związki między tymi czynnikami i warunkami pracy pracowników europejskich, opierając się na Piątym badaniu warunków pracy w Europie (EWCS). W sprawozdaniu analizuje się stres związany z pracą oraz psychospołeczne środowisko pracy w odniesieniu do warunków zdrowotnych, takich jak choroby układu mięśniowo-szkieletowego czy zdrowie psychiczne. Ponadto bada się jakość pracy i bezpieczeństwo zatrudnienia oraz ich powiązania z dobrym samopoczuciem, jak również powszechność absencji w pracy i prezenteizmu. Sprawozdanie ukazuje duże różnice w stanie zdrowia i samopoczuciu pomiędzy państwami, jak również pomiędzy poszczególnymi pracownikami i zawodami.  Pobierz PDF: PL (pdf 43.29 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz