Quality of employment conditions and employment relations in Europe

Report
Opublikowane
18 luty 2014
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 25 languages
Pobierz

Podsumowanie

This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights andRead more
This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made. 

 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  64
  Nr referencyjny: 
  ef1367
  Catalogue info

  Quality of employment conditions and employment relations in Europe

  This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef13671
  Catalogue info

  Jakość warunków zatrudnienia i stosunków pracy w Europie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  W sprawozdaniu dokonano analizy warunków zatrudnienia i stosunków pracy w Europie pod kątem jakościowym. Jako podstawową przesłankę przyjęto w nim potrzebę poprawy jakości miejsc pracy, która jest jednym z fundamentów strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dobra jakość miejsc pracy to istotny warunek wstępny dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju zawodowego, motywacji zatrudnionych oraz wydajności ich pracy, co z kolei prowadzi do podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. W oparciu o dane pochodzące z przeprowadzonego w 2010 r. piątego badania warunków pracy w Europie (EWCS) w sprawozdaniu dokonano oceny jakości zatrudnienia przy zastosowaniu wielowymiarowej koncepcji bazującej na 12 wskaźnikach, które odzwierciedlają cztery podwymiary zatrudnienia – bezpieczeństwo umów, dochód i prawa, czas pracy i szanse na zatrudnienie – oraz dwa podwymiary stosunku pracy – reprezentację pracowniczą i upodmiotowienie pracowników.


  Dostępne do pobrania w 25 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz