Work organisation and employee involvement in Europe

Report
Opublikowane
11 Czerwiec 2013
pdf
Formaty
Executive summary in 25 languages
Pobierz
Autor/autorzy: 
Gallie, Duncan; Zhou, Ying

Podsumowanie

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to Read more

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation. While in the EU27 as a whole there are limited opportunities for employees to participate in decision-making, the findings point to the clear benefits for employees in working in organisations that give greater scope for their involvement. Crucially, employee involvement has been shown to have a positive effect on employee motivation and psychological wellbeing, critical elements in fostering enhanced work performance and company productivity.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef13301
  Catalogue info

  Organizacja pracy i zaangażowanie pracowników w Europie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  W sprawozdaniu tym przeanalizowano możliwości udziału pracowników w procesach decyzyjnych zarówno w kontekście wykonywanej przez nich pracy, jak i ogólniejszych spraw organizacyjnych dotyczących ich obowiązków zawodowych, w zakładach pracy w całej Europie. Zaangażowanie pracowników to podstawowy element organizacji pracy, a w sprawozdaniu uwzględniono jego dwa aspekty: swobodę działania – stopień, w jakim pracownicy mogą wpływać na swoje bezpośrednie obowiązki zawodowe – oraz uczestnictwo w organizacji – wpływ pracowników na organizację pracy. Mimo dość ograniczonych możliwości pracowników w 27 państwach członkowskich UE, jeśli chodzi o udział w procesach decyzyjnych, wyniki wskazują na wyraźne korzyści wynikające z takiego uczestnictwa, zwłaszcza w kategoriach motywacji pracowników i ich psychicznego dobrego samopoczucia, czyli najważniejszych elementów stymulujących większą wydajność pracy i wydajność przedsiębiorstwa.


  Dostępne do pobrania w 25 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz