Work organisation and employee involvement in Europe

Report
Opublikowane
11 Czerwiec 2013
Formaty

Podsumowanie

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation. While in the EU27 as a whole there are limited opportunities for employees to participate in decision-making, the findings point to the clear benefits for employees in working in organisations that give greater scope for their involvement. Crucially, employee involvement has been shown to have a positive effect on employee motivation and psychological wellbeing, critical elements in fostering enhanced work performance and company productivity.

 • Full report

  Number of Pages: 
  84
  Reference No: 
  ef1330
  ISBN: 
  978-92-897-1115-9
  Catalogue: 
  TJ-01-13-008-EN-N
  DOI: 
  10.2806/18346
  Catalogue info

  Work organisation and employee involvement in Europe

  This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13301
  Catalogue info

  Organizacja pracy i zaangażowanie pracowników w Europie

  Authors: 
  Eurofound
  W sprawozdaniu tym przeanalizowano możliwości udziału pracowników w procesach decyzyjnych zarówno w kontekście wykonywanej przez nich pracy, jak i ogólniejszych spraw organizacyjnych dotyczących ich obowiązków zawodowych, w zakładach pracy w całej Europie. Zaangażowanie pracowników to podstawowy element organizacji pracy, a w sprawozdaniu uwzględniono jego dwa aspekty: swobodę działania – stopień, w jakim pracownicy mogą wpływać na swoje bezpośrednie obowiązki zawodowe – oraz uczestnictwo w organizacji – wpływ pracowników na organizację pracy. Mimo dość ograniczonych możliwości pracowników w 27 państwach członkowskich UE, jeśli chodzi o udział w procesach decyzyjnych, wyniki wskazują na wyraźne korzyści wynikające z takiego uczestnictwa, zwłaszcza w kategoriach motywacji pracowników i ich psychicznego dobrego samopoczucia, czyli najważniejszych elementów stymulujących większą wydajność pracy i wydajność przedsiębiorstwa.  Pobierz PDF: PL (pdf 44.35 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz