Work organisation and innovation

Report
Opublikowane
25 Czerwiec 2013
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Podsumowanie

Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes. 
A report on Work organisation and innovation in Ireland, based on 3 additional company cases, was published in 2013.

 • Report

  Number of Pages: 
  86
  Reference No: 
  ef1272
  Catalogue info

  Work organisation and innovation

  Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12721
  Catalogue info

  Organizacja pracy i innowacje w obszarze organizacji pracy - Streszczenie

  Authors: 
  Eurofound
  Innowacje w obszarze organizacji pracy mogą zoptymalizować procesy produkcyjne w przedsiębiorstwach, poprawiając jednocześnie ogólne doświadczenia zawodowe pracowników. W niniejszym sprawozdaniu analizuje się powiązania między innowacjami w obszarze organizacji pracy – wysoko efektywnymi praktykami (HPWP) – a korzyściami dla pracowników i organizacji. Sprawozdanie oparto na analizach przypadków przeprowadzonych w 13 państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których innowacje w miejscach pracy dały pozytywne wyniki. Wysoko efektywne praktyki dotyczące usprawnionego zarządzania, pracy zespołowej, elastycznych zasad pracy, przeprojektowania stanowiska pracy i zaangażowania pracowników najczęściej wiązały się z większą wydajnością przedsiębiorstwa, lepszą jakością usług i niższymi kosztami operacyjnymi.  Pobierz PDF: PL (pdf 42.67 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz