Working time and work–life balance in a life course perspective

Report
Uaktualniono
07 Marzec 2013
Opublikowane
05 luty 2013
Formaty
 • Download full reportPDF

Podsumowanie

Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course. 

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  ef1273
  Catalogue info

  Working time and work–life balance in a life course perspective

  Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12731
  Catalogue info

  Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym w perspektywie całego życia

  Authors: 
  Eurofound
  Głębokie zmiany w strukturze gospodarstw domowych i demograficznej, jakie zaszły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, doprowadziły do powstania nowych potrzeb i wyzwań w nowoczesnych społeczeństwach przemysłowych. Globalizacja i wzrost konkurencji miały duży wpływ na metody produkcji i organizacji pracy, a także na czas pracy i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. W niniejszym sprawozdaniu, które jest oparte na piątym europejskim badaniu warunków pracy, analizuje się występujące między krajami zróżnicowanie faktycznych godzin pracy i rozkładu czasu pracy według płci, statusu zatrudnienia, typu gospodarstwa domowego i etapu życia. Omówiono w nim czynniki wpływające na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym osób i gospodarstw domowych oraz przeanalizowano różnicę między faktycznym a preferowanym czasem pracy. Uwzględniono również pracę nieodpłatną, skupiając się na zróżnicowaniu sytuacji kobiet i mężczyzn w całej perspektywie życia pod względem czasu poświęcanego na obowiązki domowe i w zakresie opieki.  Pobierz PDF: PL (pdf 44.5 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz