Policy lessons from the fifth EWCS: The pursuit of more and better jobs

Report
Uaktualniono
26 Wrzesień 2014
Opublikowane
25 Wrzesień 2014
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 10 languages
Pobierz
Autor/autorzy: 
Morley, John

Podsumowanie

This report examines the evidence and policy lessons that can be drawn from the findings of the fifth European Working Conditions Survey (EWCS) carried out in 2010. The focus is on the links between working conditions and labour market participation in the light of the EU’s Read more
This report examines the evidence and policy lessons that can be drawn from the findings of the fifth European Working Conditions Survey (EWCS) carried out in 2010. The focus is on the links between working conditions and labour market participation in the light of the EU’s longstanding policy pursuit of more and better jobs. The report also assesses how the EWCS is valued by policy users and researchers, and where its further development or usage could enhance EU policy on employment and social developments. 
Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  60
  Nr referencyjny: 
  ef1429
  ISBN: 
  978-92-897-1227-9
  Nr katalogowy: 
  TJ-01-14-720-EN-N
  DOI: 
  10.2806/73036
  Catalogue info

  Policy lessons from the fifth EWCS: The pursuit of more and better jobs

  Autor/autorzy: 
  Morley, John

  This report examines the evidence and policy lessons that can be drawn from the findings of the fifth European Working Conditions Survey (EWCS) carried out in 2010. The focus is on the links between working conditions and labour market participation in the light of the EU’s longstanding policy pursuit of more and better jobs. The report also assesses how the EWCS is valued by policy users and researchers, and where its further development or usage could enhance EU policy on employment and social developments.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF14291
  Catalogue info

  Wnioski polityczne z piątego europejskiego badania warunków pracy (EWCS): Dążenie do lepszych i liczniejszych miejsc pracy

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W sprawozdaniu tym przeanalizowano stwierdzone fakty i wnioski polityczne, które można sformułować w oparciu o wyniki piątego europejskiego badania warunków pracy (EWCS), przeprowadzonego w 2010 r. Skoncentrowano się na powiązaniach między warunkami pracy a uczestnictwem w rynku pracy w świetle długoterminowej polityki UE na rzecz lepszych i liczniejszych miejsc pracy. W sprawozdaniu oceniono również, jaką wartość ma EWCS dla użytkowników wprowadzających politykę w życie i dla badaczy, oraz to, czy dalsze rozwijanie lub wykorzystywanie EWCS mogłoby doprowadzić do poprawy polityki UE w zakresie zatrudnienia i rozwoju społecznego. 

  Dostępne do pobrania w 10 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz