Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

Report
Opublikowane
09 Wrzesień 2014
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary in 23 languages

PDF

Podsumowanie

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event. The case studies created under this research project are available on demand from Eurofound. Requests should be directed to Irene Mandl, Research Manager, ima@eurofound.europa.eu.

 

 

 • Full report

  Reference No: 
  ef1441
  Catalogue info

  Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

  While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef14411
  Catalogue info

  Skutki restrukturyzacji na szczeblu regionalnym i podejście do radzenia sobie z jej konsekwencjami

  Authors: 
  Eurofound

  Chociaż restrukturyzacja jest w coraz większym stopniu uznawana za nieodzowną cechę rozwoju gospodarczego, a w ramach polityki na szczeblu europejskim i państw członkowskich poświęca się jej dużo miejsca, perspektywa regionalna restrukturyzacji jest rzadko przedmiotem uwagi. Większość działań w zakresie restrukturyzacji na dużą skalę wpływa jednak nie tylko na przedsiębiorstwa i ich pracowników, ale również na regiony i obszary zatrudnienia. Niniejszy projekt badawczy ma na celu identyfikację skutków restrukturyzacji na dużą skalę na szczeblu regionalnym. Cel ten zostanie zrealizowany w oparciu o wtórną analizę danych, przegląd literatury oraz pięć pogłębionych studiów przypadku. Przedstawiono w nim również pozytywne przykłady skutecznego zarządzania regionalnego na rzecz utrzymania i poprawy rynku pracy w następstwie istotnego działania restrukturyzacyjnego.

  Available in 23 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz