Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

Report
Opublikowane
7 Lipiec 2014
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary
Pobierz

Podsumowanie

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur inRead more

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  99
  Nr referencyjny: 
  ef1419
  ISBN: 
  978-92-897-1183-8
  Nr katalogowy: 
  TJ-AN-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/61506
  Catalogue info

  Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

  This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef14191
  Catalogue info

  Czynniki wpływające na niedawną polaryzację i modernizację zatrudnienia: Europejski Monitor Zatrudnienia 2014

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  W sprawozdaniu poddano szczegółowej analizie niedawne zmiany w strukturze zatrudnienia na poziomie państw członkowskich i UE, badając te sektory i zawody, które najbardziej przyczyniły się do utraty miejsc pracy oraz te, w których nastąpił wzrostu zatrudnienia. Okazuje się na przykład, że w latach 2011-2013 większość strat zatrudnienia netto zaobserwowano w budownictwie i produkcji, na stanowiskach nisko i średnio wynagradzanych. Wzrost zatrudnienia nie załamał się w przypadku wymagających wysokich kwalifikacji i dobrze płatnych miejsc pracy; głównym źródłem tego wzrostu były usługi oparte na wiedzy. Autorzy sprawozdania przeanalizowali także niektóre spośród czynników odpowiedzialnych prawdopodobnie za ewolucję struktur zatrudnienia: zmiany technologiczne, globalizację i instytucje rynku pracy.  Pobierz PDF: PL (pdf 42.7 Kb)

  Dostępne do pobrania w 1 języku

  Pobierz

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz