Access to healthcare in times of crisis

Report
Opublikowane
31 Październik 2014
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 24 languages
Pobierz

Podsumowanie

In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access toRead more

In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households. This report identifies the groups most likely to face barriers to healthcare as a consequence of the crisis, including a number of new groups that have been generally overlooked by policymakers. It suggests a range of policy pointers, including the need to consider mitigating measures in tandem with policy reform, and suggests policymakers and service providers might consider reviewing crisis responses once financial pressures on EU Member States begin to ease: they may consider, in particular: investing more in working conditions of healthcare staff, apart from salaries, as an effective option to tackle staff shortages; developing alternative care infrastructures to nursing homes and hospital care; making investments in the short run (in ICT, self-help facilities, home care and ambulatory care) to free up resources in the longer term. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  76
  Nr referencyjny: 
  EF1442
  ISBN: 
  978-92-897-1215-6
  Nr katalogowy: 
  TJ-01-14-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/70615
  Catalogue info

  Access to healthcare in times of crisis

  In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  EF14421
  Catalogue info

  Dostęp do opieki zdrowotnej w czasach kryzysu

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W następstwie kryzysu gospodarczego i finansowego wiele rządów europejskich ograniczyło wydatki na usługi opieki zdrowotnej. Jednocześnie bezrobocie, presja finansowa i ograniczona profilaktyka spowodowały wzrost zapotrzebowania na niektóre usługi opieki zdrowotnej, natomiast mniejszy dochód do dyspozycji utrudnił wielu gospodarstwom domowym w UE dostęp do opieki zdrowotnej. W sprawozdaniu tym określono grupy, które najprawdopodobniej napotykają przeszkody w dostępie do opieki zdrowotnej w następstwie kryzysu, w tym szereg nowych grup, których osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki zazwyczaj nie dostrzegają. Zaproponowano w nim szereg wskazówek dotyczących polityki, w tym potrzebę uwzględnienia środków łagodzących wraz z reformą polityki, i zasugerowano, żeby osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki i usługodawcy rozważyli przeanalizowanie reakcji na kryzys, gdy presja finansowa na państwa członkowskie UE zacznie słabnąć.

  Dostępne do pobrania w 24 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz