Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Opublikowane
14 Listopad 2014
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typoRead more

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  EF14471
  Catalogue info

  Opracowywanie typologii państw na potrzeby analizy jakości życia w Europie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  W miarę rozszerzania się Unii Europejskiej i zwiększania się jej różnorodności ocenienie wpływu działań podejmowanych przez państwo na życie obywateli staje się coraz trudniejsze. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest pogrupowanie państw ze względu na ich właściwości istotne z punktu widzenia problematyki jakości życia. W ramach przedmiotowego sprawozdania opracowano typologię państw bazującą na problematyce jakości życia rozumianej jako pojęcie wielowymiarowe. W sprawozdaniu wykorzystano informacje zgromadzone w ramach a) przeglądu literatury poświęconej grupom państw, b) analizy empirycznej klastra wskaźników poziomu makro wykorzystywanych do pomiaru potencjału państw i działań podejmowanych przez państwa oraz c) analizy danych dotyczących jakości życia przedstawionych w Europejskim Badaniu Jakości Życia z 2012 r. W sprawozdaniu opracowano typologię obejmującą 34 państwa, które wzięły udział w tym badaniu (28 państw członkowskich UE oraz była jugosłowiańska republika Macedonii, Islandia, Kosowo, Czarnogóra, Serbia i Turcja). Opierając się głównie na wynikach przeglądu literatury przedmiotu, w sprawozdaniu zalecono stosowanie systemu zakładającego podział państw na osiem grup z możliwością jego uproszczenia do pięciu lub trzech grup w zależności od charakteru przeprowadzanej analizy.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz