Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

Report
Uaktualniono
31 Marzec 2014
Opublikowane
26 Marzec 2014
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 25 languages
Pobierz

Podsumowanie

The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to unRead more
The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives. 
Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  80
  Nr referencyjny: 
  ef1389
  ISBN: 
  978-92-897-1138-8
  Nr katalogowy: 
  TJ-01-13-770-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49619
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

  The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef13891
  Catalogue info

  Jakość życia w Europie – rodziny w dobie kryzysu gospodarczego

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Kryzys gospodarczy zmienił życie milionów europejskich obywateli. A jak kryzys gospodarczy wpłynął na rodziny z dziećmi? W znacznej większości państw UE w przypadku dzieci ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego jest większe niż dla ogółu społeczeństwa, w związku z czym istotne jest, aby zrozumieć wpływ kryzysu na gospodarstwa domowe, w których dorastają dzieci. W sprawozdaniu przedstawiono zmieniającą się jakość życia w UE dla różnych rodzajów rodzin z dziećmi i porównano ich stopę życiową i sytuację społeczną. Dzieląc państwa członkowskie UE na cztery kategorie na podstawie elastyczności lub innych właściwości ich polityki rodzinnej, w sprawozdaniu przeanalizowano również różne modele, które mogą wiązać się z różnymi podejściami w ramach polityki rodzinnej. Zagadnienia, które pojawiają się w ustaleniach, obejmują szczególne wyzwania, z którymi borykają się samotni rodzice, większe trudności rodzin, w których żadna osoba nie pracuje od początku kryzysu, a także coraz większą trudność rodziców w godzeniu życia zawodowego z życiem rodzinnym.


  Dostępne do pobrania w 25 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz