Representativeness of the European social partner organisations: Chemical sector

Report
Uaktualniono
16 Grudzień 2014
Opublikowane
28 Listopad 2014
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz
Autor/autorzy: 
Sanz de Miguel, Pablo

Podsumowanie

This study provides information aimed at encouraging sectoral social dialogue in the chemical sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic and employment background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States, with emphasis on theiRead more

This study provides information aimed at encouraging sectoral social dialogue in the chemical sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic and employment background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States, with emphasis on their membership, their role in collective bargaining, social dialogue and public policy and their national and European affiliations; and finally an analysis of the relevant European organisations, particularly their membership composition and their capacity to negotiate. The aim of Eurofound’s series of representativeness studies is to identify the relevant national and supranational social partner organisations in the field of industrial relations in selected sectors. The impetus for these studies arises from the goal of the European Commission to recognise the representative social partner organisations to be consulted under the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  EF14681
  Catalogue info

  Reprezentatywność europejskich organizacji partnerów społecznych: sektor chemiczny

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Badanie dostarcza informacji mających wspierać sektorowy dialog społeczny w sektorze chemicznym. Badanie zostało podzielone na trzy części: podsumowanie informacji na temat sytuacji sektora, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze i kwestie związane z zatrudnieniem; analizę dotyczącą organizacji partnerów społecznych we wszystkich państwach członkowskich UE, koncentrującą się w szczególności na strukturze członkostwa, ich roli w układach zbiorowych pracy, prowadzeniu dialogu społecznego i kształtowaniu polityki publicznej oraz stowarzyszeń takich organizacji funkcjonujących na szczeblu krajowym i europejskim; oraz analizę odpowiednich organizacji europejskich, w szczególności składu ich członkostwa i ich potencjału negocjacyjnego. Seria przeprowadzonych przez Eurofound badań na temat reprezentatywności ma na celu zidentyfikowanie krajowych i ponadnarodowych organizacji partnerów społecznych w obszarze stosunków pracy w wybranych sektorach. Bodźcem, który doprowadził do przeprowadzenia tych badań, było dążenie do realizacji wyznaczonego przez Komisję Europejską celu polegającego na zidentyfikowaniu reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych, z którymi należy prowadzić konsultacje zgodnie z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o poszczególne sprawozdania krajowe sporządzone przez krajowych korespondentów Eurofound w odpowiedzi na kwestionariusz.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz