Representativeness of the social partners in the European cross-industry social dialogue

Report
Opublikowane
18 Marzec 2014
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

This study aims to provide an overview of European social partners at the cross-industry level. In common with all the studies in the representativeness study series, it adopts both a bottom-up and a top-down approach. It therefore includes all social partner organisations which are involved in cRead more

This study aims to provide an overview of European social partners at the cross-industry level. In common with all the studies in the representativeness study series, it adopts both a bottom-up and a top-down approach. It therefore includes all social partner organisations which are involved in cross-industry industrial relations within each country, including those engaged in collective bargaining, as well as those which take part in consultations on economic and social policies. At the same time, it covers all member organisations of the relevant EU-level social partner organisations which are currently involved in EU cross-industry social dialogue. These include, BUSINESSEUROPE, UEAPME and CEEP on the employer side and ETUC, EUROCADRES and CEC on the employee side. In terms of countries, the study covers all 28 EU Member States.

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef131001
  Catalogue info

  Reprezentatywność partnerów społecznych w europejskim międzybranżowym dialogu społecznym

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Celem tego badania reprezentatywności jest wskazanie odpowiednich krajowych międzybranżowych i europejskich podmiotów w dziedzinie międzybranżowych stosunków pracy. Bodźcem do opracowania serii badań reprezentatywności jest cel Komisji Europejskiej, obejmujący wskazanie, zapewnienie uznawania i ocenę reprezentatywnych stowarzyszeń europejskich, z którymi należy przeprowadzać konsultacje na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W związku z tym badanie to służy zapewnieniu podstawowych informacji potrzebnych do wspierania europejskiego dialogu społecznego na poziomie międzybranżowym.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
 • National contributions

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz