Pay in Europe in the 21st century

Report
Opublikowane
13 Kwiecień 2014
pdf
Formaty
 • Download full reportPDF

Podsumowanie

 The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the EuRead more
 The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.
Read less

Formaty

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  188
  Reference No: 
  ef1388
  ISBN: 
  978-92-897-1137-1
  Catalogue: 
  TJ-01-13-769-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49345
  Catalogue info

  Pay in Europe in the 21st century

  The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13881
  Catalogue info

  Płaca w Europie w XXI wieku

  Authors: 
  Eurofound
  Od początku kryzysu gospodarczego kwestii wynagrodzeń poświęcono szczególną uwagę na szczeblu europejskim, a mechanizmy ustalania płac są coraz częściej przedmiotem dyskusji. W ogólnym ujęciu należy uznać, że zachowano względną stabilność systemów negocjacji płac; największe zmiany zaobserwowano w państwach członkowskich, które najdotkliwiej odczuły skutki kryzysu gospodarczego. Niniejszy raport prezentuje porównawcze szeregi czasowe wyników negocjacji płacowych w państwach członkowskich UE i Norwegii. Autorzy przedstawiają i omawiają zmiany płac w kontekście poszczególnych systemów negocjacji płacowych i zastanawiają się nad powiązaniami pomiędzy zmianami wynagrodzeń i wydajności (w kategoriach nominalnych i realnych jednostkowych kosztów pracy). Zbadano również potencjalne skutki hipotetycznej, wspólnej europejskiej polityki płac minimalnych i oszacowano liczbę i typy pracowników, na których polityka taka mogłaby mieć wpływ w poszczególnych krajach.  Pobierz PDF: PL (pdf 43.17 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz