Occupational profiles in working conditions: Identification of groups with multiple disadvantages

Report
Opublikowane
19 Sierpień 2014
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 24 languages
Pobierz

Podsumowanie

Job quality indexes are constructed on the basis of such aspects of working conditions as earnings, prospects, working time, and intrinsic job quality. Occupations where job quality is consistently low are labelled ‘occupations with multiple disadvantages’. This report uses Read more
Job quality indexes are constructed on the basis of such aspects of working conditions as earnings, prospects, working time, and intrinsic job quality. Occupations where job quality is consistently low are labelled ‘occupations with multiple disadvantages’. This report uses data from the fifth European Working Conditions Survey to identify such occupations. It finds that workers in mid-skilled manual and lowskilled occupations do quite poorly when it comes to earnings, prospects and intrinsic job quality, and they report relatively low levels of both physical and mental well-being. However, their working time quality is generally good. In contrast, workers in high-skilled occupations do relatively well on almost all job quality indicators, except working time.
Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef14131
  Catalogue info

  Profile zawodowe w warunkach pracy: rozpoznanie grup z wieloma wadami

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Wskaźniki jakości pracy są skonstruowane na podstawie takich aspektów warunków pracy, jak zarobki, perspektywy rozwoju, czas pracy oraz zasadnicza jakość pracy (która obejmuje umiejętności, niezależność, otoczenie społeczne, zagrożenia fizyczne i intensywność pracy). Zawody, w których jakość pracy pozostaje na niskim poziomie, oznaczono jako „zawody z wieloma wadami”, których uwarunkowania sprawiają, że trudno jest pozostać na takich stanowiskach. W niniejszym sprawozdaniu wykorzystuje się dane z piątego badania warunków pracy w Europie w celu rozpoznania takich zawodów. Stwierdzono w nim, że średnio wykwalifikowani pracownicy fizyczni i pracownicy o niskich kwalifikacjach odnotowują dość słabe wyniki w zakresie zarobków, perspektyw rozwoju i zasadniczej jakości pracy; w ich przypadku obserwuje się stosunkowo niskie poziomy dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Ich wskaźnik czasu pracy jest jednak na ogół na dobrym poziomie. Natomiast pracownicy wykonujący zawody wymagające wysokich kwalifikacji radzą sobie stosunkowo dobrze w zakresie prawie wszystkich wskaźników jakości pracy z wyjątkiem czasu pracy.


  Dostępne do pobrania w 24 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz