Occupational profiles in working conditions: Identification of groups with multiple disadvantages

Report
Opublikowane
19 Sierpień 2014
Formaty
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Podsumowanie

Job quality indexes are constructed on the basis of such aspects of working conditions as earnings, prospects, working time, and intrinsic job quality. Occupations where job quality is consistently low are labelled ‘occupations with multiple disadvantages’. This report uses data from the fifth European Working Conditions Survey to identify such occupations. It finds that workers in mid-skilled manual and lowskilled occupations do quite poorly when it comes to earnings, prospects and intrinsic job quality, and they report relatively low levels of both physical and mental well-being. However, their working time quality is generally good. In contrast, workers in high-skilled occupations do relatively well on almost all job quality indicators, except working time.
 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef1413
  Catalogue info

  Occupational profiles in working conditions: Identification of groups with multiple disadvantages

  Job quality indexes are constructed on the basis of such aspects of working conditions as earnings, prospects, working time, and intrinsic job quality. Occupations where job quality is consistently low are labelled ‘occupations with multiple disadvantages’. This report uses data from the fifth European Working Conditions Survey to identify such occupations. It finds that workers in mid-skilled manual and lowskilled occupations do quite poorly when it comes to earnings, prospects and intrinsic job quality, and they report relatively low levels of both physical and mental well-being. However, their working time quality is generally good. In contrast, workers in high-skilled occupations do relatively well on almost all job quality indicators, except working time.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef14131
  Catalogue info

  Profile zawodowe w warunkach pracy: rozpoznanie grup z wieloma wadami

  Authors: 
  Eurofound
  Wskaźniki jakości pracy są skonstruowane na podstawie takich aspektów warunków pracy, jak zarobki, perspektywy rozwoju, czas pracy oraz zasadnicza jakość pracy (która obejmuje umiejętności, niezależność, otoczenie społeczne, zagrożenia fizyczne i intensywność pracy). Zawody, w których jakość pracy pozostaje na niskim poziomie, oznaczono jako „zawody z wieloma wadami”, których uwarunkowania sprawiają, że trudno jest pozostać na takich stanowiskach. W niniejszym sprawozdaniu wykorzystuje się dane z piątego badania warunków pracy w Europie w celu rozpoznania takich zawodów. Stwierdzono w nim, że średnio wykwalifikowani pracownicy fizyczni i pracownicy o niskich kwalifikacjach odnotowują dość słabe wyniki w zakresie zarobków, perspektyw rozwoju i zasadniczej jakości pracy; w ich przypadku obserwuje się stosunkowo niskie poziomy dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Ich wskaźnik czasu pracy jest jednak na ogół na dobrym poziomie. Natomiast pracownicy wykonujący zawody wymagające wysokich kwalifikacji radzą sobie stosunkowo dobrze w zakresie prawie wszystkich wskaźników jakości pracy z wyjątkiem czasu pracy.  Pobierz PDF: PL (pdf 37.93 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz