Working conditions and job quality: Comparing sectors in Europe - Overview report

Report
Opublikowane
4 Marzec 2014
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 24 languages
Pobierz

Podsumowanie

This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all Read more
This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all workers, as well as highlighting differences and similarities among different groups of workers. The report pinpoints trends across sectors in areas such as working time and work–life balance, work organisation, skills and training, employee representation and the psychosocial and physical environment. It identifies sectors that score particularly well or particularly poorly in terms of job quality and sheds light on differences between sectors in terms of health and well-being. 

Read more information on the individual sectors.
 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  66
  Nr referencyjny: 
  ef1384
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Nr referencyjny: 
  ef13841
  Catalogue info

  Warunki pracy i jakość zatrudnienia – porównanie sektorów w Europie

  Autor/autorzy: 
  Eurofound
  Celem niniejszego sprawozdania oraz towarzyszących mu 33 dokumentów informacyjnych poświęconych poszczególnym sektorom jest przedstawienie różnorodności panującej w różnych sektorach w Europie pod względem warunków pracy i jakości zatrudnienia. W dokumentach informacyjnych omówiono każdy sektor w odniesieniu do europejskiej średniej dla wszystkich sektorów oraz zwrócono uwagę na różnice i podobieństwa pomiędzy różnymi grupami pracowników. W sprawozdaniu przedstawiono tendencje zaobserwowane w sektorach w takich obszarach, jak czas pracy i równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, organizacja pracy, umiejętności i szkolenia, reprezentacja pracownicza oraz środowisko psychospołeczne i fizyczne. Ponadto wskazano w nim sektory, które zostały szczególnie wysoko lub szczególnie nisko ocenione pod kątem jakości zatrudnienia oraz przedstawiono różnice między sektorami w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia.


  Dostępne do pobrania w 24 językach

  Pobierz

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz