Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

Report
Opublikowane
11 Wrzesień 2015
pdf
Formaty
 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
Executive summary in 22 languages
Pobierz

Podsumowanie

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources,Read more

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes. These features include bargaining level, type and level of coordination, use of opening clauses and the existence of wage pacts. The impact of government intervention through extension and derogation clauses and tripartite councils is also examined. The results of the study indicate that the key institutional variables of the wage-bargaining regime that influence pay outcomes are the type of coordination (how coordination is achieved) and the bargaining level. 

Read less

Formaty

 • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Sprawozdanie

  Liczba stron: 
  108
  Nr referencyjny: 
  EF1533
  ISBN: 
  978-92-897-1391-7
  Nr katalogowy: 
  TJ-04-15-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/565998
  Catalogue info

  Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

  National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes.

  Formaty

  • Sprawozdanie w formacie PDFPobierz
 • Executive summary

  Nr referencyjny: 
  EF15331
  Catalogue info

  Płaca w Europie w różnych systemach negocjacji płacowych

  Autor/autorzy: 
  Eurofound

  Krajowe instytucje zajmujące się negocjowaniem wynagrodzeń mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia poziomu płac sprzyjającego zwiększaniu zatrudnienia i wzrostowi gospodarczemu, przy jednoczesnym uniknięciu zakłóceń równowagi makroekonomicznej w europejskiej unii walutowej. Niniejszy raport, bazując na solidnym zestawie danych makroekonomicznych z różnych źródeł, takich jak Eurofound i baza danych Komisji Europejskiej AMECO, zawiera analizę tego, jak cechy instytucjonalne systemów negocjacji cenowych wpływają na poziom płac. Cechy te obejmują szczebel prowadzenia negocjacji, rodzaj i poziom koordynacji, stosowanie klauzul otwierających i istnienie porozumień płacowych. Analizie poddano również wpływ interwencji rządu poprzez klauzule przedłużenia i odstępstw oraz komisje trójstronne. Wyniki badania pokazują, że kluczowymi zmiennymi instytucjonalnymi systemu negocjacji płacowych wpływającymi na poziom płac są rodzaj koordynacji (jak uzyskiwana jest koordynacja) oraz szczebel negocjacji.

  Dostępne do pobrania w 22 językach

  Pobierz
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentarz